BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Bogusław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Umiejętności i odpowiedzialność współczesnych menedżerów
Skills And Responsibilities of Contemporary Managers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 278-287, bibliogr. 10 poz., rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Menedżer, Kariera menedżera
Manager, Manager career
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kreatywną siłą każdej organizacji staje się dzisiaj zarządzanie rozumiane najprościej jako sztuka podejmowania rozsądnych decyzji rozstrzygających o tym, co i jak należy robić dzisiaj i w przyszłości, a następnie realizowania planów dzięki efektywnemu wykorzystywaniu posiadanych zasobów, monitorowaniu postępów i korygowaniu działań, jeśli organizacja lub jej część podąża w złym kierunku. Najważniejszą funkcją zarządzania jest naturalne realizowanie zadań za po-mocą ludzi, gdyż tylko oni mają zdolność tworzenia nowych wartości w organizacjach i oni też - a nie surowce, kapitał czy wartości materialne - są najważniejszym zasobem każdej organizacji. Zwiększanie wartości zasobów i ich ekonomiczne wykorzystanie do realizacji przyjętych zadań zależy głównie od umiejętności i zaangażowania wszystkich, którzy w organizacji pracują, a szczególnie od umiejętności kierownictwa, czyli osób nią zarządzających. Im też - menedżerom - przypisuje się różne zadania, cechy i umiejętności, różnie też postrzega się zachowania dobrych menedżerów. W opracowaniu analizowane będą współcześnie rozumiane umiejętności menedżerów połączone na zasadzie sprzężenia zwrotnego z ich odpowiedzialnością właściwie za wszystko, co się dzieje w organizacji dzisiaj, i za to, co będzie się działo w niedalekiej przyszłości. (fragment tekstu)

This papers is related to:  a contemporary understanding of managerial skills;  a contemporary understanding of managerial responsibility The paper puts forward a thesis that managerial skills should be related to managerial responsibility (a feedback loop). Even if skills can make a success, it should be combined with a responsible way of achieving it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P.F., Menedżer skuteczny, AE, Kraków 2004.
  2. Encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 2005.
  3. Gliszczyńska X., Problem sprawstwa w działalności zawodowej, "Prakseologia", nr 1-2, 2002.
  4. Goffee R., Cechy potrzebne dobremu przywódcy, "Zarządzanie na Świecie" nr  11, 2008.
  5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacji, PWN, Warszawa 2006.
  6. Kieżun W., Sprawne zarządzanie, Warszawa 1981.
  7. Nieder P., Zarządzanie przez zaufanie, "Zarządzanie na Świecie", nr 9, 2009.
  8. Penc J., Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
  9. Prahalad C.K., "Harvard Business Review", Polska V/2010.
  10. Seiwert L.J., Zarządzanie czasem, Placet, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu