BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasprzyk Beata (Uniwersytet Rzeszowski), Kraus Artur (Uniwersytet Rzeszowski), Chorób Roman (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Technologie informacyjne czynnikiem determinującym zmiany na rynku pracy
Information Technologies as a Factor Determining the Changes on Market of Work
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 288-296, bibliogr. 14 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Praca, Technologia informacyjna
Labour, Information Technology (IT)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dynamiczny rozwój Internetu spowodował powstanie nowych form aktywności człowieka, czego efektem jest rozwój narzędzi telekomunikacyjnych i teleinformacyjnych, które pełnią istotne funkcje w zakresie komunikacji. Od lat 90. wzrósł znacząco udział sektora usług, w tym usług ICT, który objął dziedziny go-spodarki związane zwłaszcza z procesami zbierania, przesyłania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania informacji. Spowodowało to wykreowanie miejsc pracy w branży informatycznej, a także w sektorze usług rynkowych i publicznych, jak: transport, logistyka, biznes, turystyka, edukacja, zdrowie, kultura i rekreacja. Współcześnie praca zawodowa kształtowana jest przez potęgującą się komputeryzację i intelektualizację (cywilizacja bitowa, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo wiedzy). (fragment tekstu)

In the work an attempt has been made to determine the meaning and impact of information technologies and used ICT tools on the changes occurring in the modern labour market, with pointing to conditionings of formation of the structure of occupations in the future. There have been made the characteristics of the occupations of the future and of the areas of intensive development in the labour market which is determined by the expansion of modern ICT, as well as by the change of lifestyle. The growth prospects of the labour market in Poland have been outlined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baraniak B., Przygotowanie człowieka do pracy aktualnym zadaniem edukacyjnym w: Edukacja i praca. Konteksty - wyzwania - antynomie, red. R. Gerlach, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2008.
 2. Doktór K., Modernizacja stratyfikacji zawodowej, w: Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2004.
 3. Domański H., Sawiński Z., Słomczyński K.M., Nowa klasyfikacja i skale zawodów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 2007.
 4. Kruk A., Kwalifikacje zawodowe w erze wirtualnej, w: Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, red. S.M. Kwiatkowski, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2005.
 5. Nowe zawody oraz elastyczne formy zatrudnienia, "Studia i Materiały", t. VI, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2001.
 6. Pawłowska M., Perspektywy rozwoju telepracy w Polsce - raport z badań, "e-mentor" nr 3 (30), Czasopismo internetowe SGH, Warszawa 2009.
 7. Tomaszewska-Lipiec R., Zakład pracy w gospodarce opartej na wiedzy, w: Edukacja i praca. Konteksty - wyzwania - antynomie, red. R. Gerlach, Wyd. UKW, Byd-goszcz 2008.
 8. Wojtaś-Jakubowska A.: Grupa Pracuj, http://www.pracuj.pl.
 9. Zając A.: Zmiana kapitału organizacyjnego jako elementu kapitału ludzkiego w cywilizacji wiedzy w: R. Gerlach (red.): Edukacja i praca. Konteksty - wyzwania - antynomie, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2008.
 10. http://serwisy.gazeta.pl/edukacja.
 11. http://stats.bls.gov/news.release/ecopro.nr0.htm.
 12. http://www.e- mentor.edu.pl/30,662,Perspektywy_rozwoju_telepracy_w_Polsce_- _raport_z_badan.html.
 13. http://www.rynekpracy.pl.
 14. http://www.qpracy.pl/Zawody_przyszlosci"Zawody-przyszlosci".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu