BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulisa Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Telepraca jako nowy obszar wiedzy i praktyki gospodarczej
Teleworking Knowledge as a New Area of Practice and Business
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 297-306, bibliogr. 7 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Telepraca, Wiedza
Teleworking, Knowledge
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój technologii teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, które stanowią szkielet i podstawę Nowej Ekonomii, w sposób gruntowny zmienił zarówno teorię, jak i praktykę zarządzania podmiotami gospodarczymi. Systemy informatyczne i ich relatywnie niskie koszty umożliwiają obecnie podjęcie wielu działań optymalizacyjnych w przedsiębiorstwach. Ich szerokie zastosowanie umożliwia szybki kontakt, przepływ informacji, a także właściwie wykorzystanie posiadanych zasobów, wpływając na efektywność gospodarowania podmiotami gospodarczymi. Daje to podstawy do rozwoju nowej globalnej gospodarki bazującej na wiedzy, sprawnym przepływie informacji i szerokich możliwościach jej zastosowania. Wirtualizacja środowiska pracy wyznaczała nowe kierunki działań, także w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Umożliwiła ona bowiem odejście od tradycyjnego modelu pracy i zastąpienie go nowymi, elastycznymi formami zatrudnienia pracowników - EFZ (ang. Flexible Forms of Employment). Skutkuje to zmianami organizacji pracy poprzez zastosowanie elastycznego czasu i miejsca pracy, dowolnej regularności wykonywania pracy, wynagrodzenia i zakresu pracy, zwiększenia ilości zadaniowych i okresowych kontraktów na zatrudnienie oraz zmniejszeniem pracy etatowej w oparciu o tradycyjne umowy. Elastyczność zatrudnienia, zwana także elastycznością numeryczną, oznacza zdolność przystosowania liczby zatrudnionych do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa wyznaczanych przez bardziej konkurencyjny rynek. (fragment tekstu)

The application of the employment model in the form of telework in Poland is still underestimated and faces may barriers in most companies. These barriers result, on the one hand, from the general development of enterprises, while on the other hand are an effect of the mentality of employers and managers, who cannot identify the benefits stemming from the implementation and the application of new tools modelling modern business processes. In the face of challenges posed by the e-economy and its dynamic development, it is becoming necessary to popularise in Poland the possibilities of implementing the employment form - namely telework, with the use of training and application of proper consultancy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Janiec M., Czerniak T., Kreft W., Piontek R., Reorganizacja działalności przedsiębiorstwa ze względu na zastosowanie telepracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
  2. Nilles J., Managing Telework. Strategies for Managing the Virtual Workforce, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
  3. Telepraca wczoraj i dziś, Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, adaptus.pl.
  4. Telepraca - Teczka informacyjna, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Cen- trum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Warszawa 2010.
  5. Telepraca w polskich przedsiębiorstwach, Sedlak & Sedlak, materiały udostępnione przez redakcję portalu rynekpracy.pl.
  6. Raport o stanie sektora MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
  7. Raport o stanie sektora MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu