BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Joanna Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Międzynarodowe zespoły wirtualne - zalety i ograniczenia
Global Virtual Work Teams: Benefits and Limitations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 307-316, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Transakcje wirtualne, Cyberprzestrzeń
Virtual transaction, Cyberspace
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci świat gospodarczy zdominowały radykalne, globalne zmiany redefiniujące dotychczasowe zasady funkcjonowania biznesu. Organizacje dopasowując się do niestabilnych i złożonych warunków oraz wy-chodząc naprzeciw nowym rynkowym oczekiwaniom, coraz częściej tworzą powiązania sieciowe i powołują struktury wirtualne, w których podstawową jednostką organizacyjną jest wirtualny zespół zadaniowy. Stało się to możliwe dzięki upowszechnieniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych. W niniejszym opracowaniu wyjaśniono przesłanki i skutki wirtualizacji pracy zespołów pracowniczych, zwłaszcza w kontekście społeczno-kulturowym. Opisano specyfikę zespołów funkcjonujących w cyberprzestrzeni, w tym w skali międzynarodowej. (fragment tekstu)

Teamwork is important part of getting work done in every organization. To sur-vive on a global e-market and to create the competitive advantage, the companies shape the new forms of teams: global virtual teams. The use of virtual teams adds complexity to organizational functioning as they face numerous problems during work process, such as: dispersion in time and space, cultural heterogeneity, limited control and coor-dination, language differences, which must be facilitated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berry G.R., Enhancing effectiveness on virtual teams, "Journal of Business Communication", Vol. 48, No. 2, April 2011.
 2. Brutalizacja konkurencji, "Zarządzanie na Świecie" 1995/8.
 3. Capell J.J., Windsor J.C., Ethical Decision Making: A Comparison of Computer-Supported and Face-to-Face, "Journal of Business Ethics", Vol. 28, No. 2, No-vember 2000.
 4. Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.
 5. D'Aveni R.A., Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering, The Free Press, New York 1994, www.satoritrading.com, dostęp dn. 2.01.2012.
 6. Dzidowski A., Model potencjału wirtualizacyjnego przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 52, Wrocław 2009.
 7. Ebrahim N.A., Shamsuddin A., Taha Z., Virtual Teams: a Literature Review, "Australian Journal of Basic and Applied Science" 2009/3 (3).
 8. Govindarajan V., Trimble Ch., Rola prezesa w budowaniu modelu biznesowego, "Harvard Business Review Polska", grudzień 2011 - styczeń 2012.
 9. Górzyński M., Pander W., Koć P., Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, Warszawa 2006; za: Cygler J., Współpraca niemieckich inwestorów z polskimi podwykonawcami - tworzenie no-wych powiązań sieciowych, referat na konferencję pt. "Deutschland und Polen als strategische Partner. Netzwerke im erweiterten Europa", Warszawa, 12-13 czerwca 2003.
 10. Higgs M., Overcoming the problems of cultural differences to establish success for international management teams, "Team Performance Management: An international journal" 1996, Vol. 2, No. 1.
 11. Ivancevich J.M., Konopaske R., Matteson M. T., Organizational Behavior and Management, (SIE), 9th Edition, McGraw-Hill Higher Education Inc., 2008.
 12. Jagoda A., Problemy zarządzania zespołem wirtualnym w przedsiębiorstwie glo-balnym, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyty Naukowe nr 98, SGH, Warszawa 2010.
 13. Kanawattanachai P., Yoo Y., Dynamic nature of trust in virtual teams, "Journal of Strategic Information Systems" 2002, No. 11,.
 14. Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. G. Aniszewska, PWE, Warszawa 2007.
 15. Miller M., Fields R., Kumar A., Ortiz R., Leadership and organizational vision in managing a multiethnic and multicultural project team, "Journal of Management in Engineering" 2000, No. 16 (6).
 16. Powell A., Piccoli G., Ives B., Virtual Teams Review of Current Literature and Directions for Future Research, Database for Advances in Information Systems; Winter 2004; 35/1.
 17. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004.
 18. Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 19. Skyrme D.J., Virtual Organizations: The Fifth Dimension, I3 UPDATE/ ENTOVATION International News, No. 30: June 1999, dostęp dn. 2.01.2012 na stronie www.skyrme.com.
 20. Sundstrom E., DeMeuse K., Futrell D., Work Teams: Applications and effectiveness, American Psychologist, Vol. 45, No. 2, 1990.
 21. Szałkowski A., Bukowska U., Zarządzanie zespołami pracowniczymi. Aspekt behawioralny, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 22. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Wyd. OE, Kraków 2005.
 23. Vollmuth H.J., Controlling - Instrumenty od A do Z, Placet, Warszawa 1995.
 24. Wachowicz J., Wirtualne organizacje - geneza, charakterystyka i zalety, dostęp dn. 5.01.2012 na stronie www.e-marketing.pl.
 25. Zarządzanie pracą, red. Z. Jasiński, Agencja Placet, Warszawa 1999.
 26. Zieliński T., Usieciowienie gospodarki wyznacznikiem nowych form transferu pieniądza, www.aglomeracja.holdikom.com.pl, dostęp dn. 9.01.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu