BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okręglicka Małgorzata (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami a finansowe usługi komplementarne
Estate Agency as a Service on the Real Estate Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 545-556, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi finansowe
Real estate, Property turnover, Financial services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wybranego obszaru działalności pośredników w obrocie nieruchomościami w Polsce, a mianowicie badanie ich aktywności w zakresie uzupełniania działalności podstawowej o finansowe usługi komplementarne oraz analiza współpracy pośredników z bankami udzielającymi kredytów hipotecznych. Wnioskowanie przeprowadzone zostanie w oparciu o litera-turę przedmiotu oraz badania empiryczne autorki, przeprowadzone wśród po-średników w obrocie nieruchomościami w drugim kwartale 2011 roku. (fragment tekstu)

An estate agency is one of the basic services on the real estate market. In Poland, the profession of real estate dealer requires a licence, which is to ensure that services provided to the consumers are of proper quality. Strong competition among real estate dealers makes them extend the basic scope of services by complementary ones. One of such services is negotiation of credit. To provide such a service, they establish coopera-tion on certain terms with banks granting mortgage-secured loans. An efficient and effective cooperation with these entities may allow them to achieve competitive advan-tage among providers operating on the real estate market(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Chłodnicki, Ewolucja badań naukowych w usługach rynkowych, w: Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 13.
 2. M. Bryx, Rynek nieruchomości - system i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2006, s. 97-98.
 3. Nieruchomości. Zagadnienia prawne, red. H. Kisilowska, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 478
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU 1997, nr 115, poz. 741, art. 179 i nast
 5. W. Karpiński, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 25
 6. H. Henzel, Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Difin, Warszawa 2007, s. 100.
 7. I. Foryś, Obrót nieruchomościami, Poltext, Warszawa 2009, s. 242
 8. Nieruchomość kredyt hipoteka, red. G. Główka, Poltext, Warszawa 2009, s. 20.
 9. M. Wojciechowska, Współpraca pośrednika z instytucjami finansowymi i bankowymi, w: Nieruchomości w Polsce - pośrednictwo i zarządzanie, red. W.J. Brzeski i in., Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2008, s. 513.
 10. Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010 r., NBP, Warszawa 2011, s. 28.
 11. E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 115
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu