BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowski Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zakupy w biznesie - potrzeba strategicznej reorientacji
Shopping in Business - the Need of Strategic Reorientation
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 4, s. 35-45, tabl., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Strategia zakupów, Zarządzanie produktem, Zakup
Purchasing strategy, Product management, Purchasing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozmowy z polskimi menedżerami zakupów wskazują, że nie dostrzegana jest strategiczna rola zakupów, które mogą mieć kluczowe znaczenie w poprawie rentowności i wartości firmy, w budowaniu jej przewagi konkurencyjnej, w rozwiązywaniu jej najróżniej-szych problemów i wychodzeniu naprzeciw wyzwaniom przyszłości. Autor omawia błędy i słabości tradycyjnych systemów zakupowych oraz postuluje przyjęcie nowego podejścia, co oznacza nadanie zakupom strategicznej roli w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy.(abstrakt oryginalny)

Polish managers of purchases, talking on the strategic role of purchasing, do not perceive that it could be crucial for improving the cost-effectiveness and value of an enterprise, for building its competitive advantage, solving its various problems and facing to meet the challenges of tomorrow. The author discusses the traditional purchasing systems errors and weaknesses, and suggests to adopt a new approach, what means to confer on purchasing strategic role in building competitive advantage of a company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bayen K., Equipping tomorrow's buyers, "CPO Agenda", http://www.cpoagenda.com/previous-arti-cles/summer-2010/features/equipping-tomorrows-buyers/, [dostęp 23.05.2013].
 2. Burt D.N., Dobler D.W., Starling S.L., World Class Supply Management: The Key to Supply Chain Management , 7thed., McGraw-Hill/Irwin, Boston 2003.
 3. Cali F., Value purchasing, strumenti e tecniche per ridurre il costo totale d'acquisto, FrancoAngeli,Milano 2010, p. 13.
 4. Echtelt F.E.A., New Product Development: Shifting Suppliers into gear, Universiteits Drukkerij, Technische Universiteit, Eindhoven 2004, pp. 29-33.
 5. ECR Europe Category Management Best Practices Report, ECR Europe 1997, p. 2
 6. Ferrero B., Kółka na wodzie. Krótkie opowiadania dla ducha, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1999.
 7. Lysons K., Farrington B., Purchasing and Supply Chain Management, 8th ed., Pearson Education Ltd, Harlow 2012, pp. 164-165.
 8. Redukcja kosztów - doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?, KPMG Polska, 2009.
 9. Stolle M., From Purchasing to Supply Management: A Study of the Benefits and Critical Factors of Evolution to Best Practice, Gabler, 2008, p. 61.
 10. Weele van A.J., Purchasing and Supply Chain Management, 5thed., CENCAGE Learning EMEA, 2010, pp. 8, 235-236.
 11. Zsidisin G.A., Smith M.E., Managing Supply Risk with Early Supplier Involvement: A Case Study and Research Propositions, "Journal of Supply Chain Management", 2005,Vol. 41, Issue 4, pp. 44-57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu