BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszyńska Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Praktyczne i teoretyczne aspekty wdrożenia modelu komunikacji w zespole projektowym
Practical and Theoretical Aspects of Implementing Communication Model in a Project Team
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 317-326, bibliogr. 7 poz., rys
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Grupy projektowe, Komunikowanie, Wdrożenie systemów
Project teams, Communication, Implementation of systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wdrożenie systemu komunikacji w zespole projektowym jest przedsięwzięciem złożonym, m.in. ze względu na potrzebę zmian zarówno w zakresie stosowanych technologii i narzędzi teleinformatycznych, ale również w aspekcie zmian organizacyjnych oraz przyzwyczajeń i nawyków członków zespołu projektowego. W związku z tym ważne jest odpowiednie przygotowanie takiego wdrożenia, z uwzględnieniem aspektów teoretycznych i praktycznych. Za podstawę wdrożenia przyjęto model komunikacji w zespole projektowym opracowany w ramach rozprawy doktorskiej pt. "Kształtowanie modelu komunikacji w zespole projektowym"1, który jednak, w procesie wdrożenia, wymaga dostosowania do wielkości, potrzeb oraz możliwości finansowych zespołu projektowego. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na najistotniejsze aspekty dotyczące proce-su wdrożenia systemu komunikacji, etapów jego realizacji, czynników warunkujących sukces, jak również na kwestie oceny wdrożonego systemu i samego wdrożenia. (fragment tekstu)

Implementation of communication system in a project team is a complex process due to its both technological and organizational nature, as it introduces changes concerning used technology and IT tools as well as changes within organization of communication in a project team and communication/documentation habits of team members. The presented paper gives an overview of the most important aspects regarding implementation process, implementation phases, critical success factors and evaluation criteria for the implemented system as well as for the implementation process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Beldi A., Cheffi W., Dey P.K., Managing customer relationship management projects: The case of a large French telecommunications company, "International Journal of Project Management", tom 28, wyd. 4, maj 2010, s. 339-351.
  2. Biehl M., Success Factors for Implementing Global Information Systems, "Communications of the ACM", tom 50, wyd. 1, 2007, s. 53-58.
  3. Burns M.J., Craig R.B., Friedman B.D., Schott P.D., Senot C., Transforming en-terprise communications through the blending of social networking and unified communications, "Bell Labs Technical Journal", tom 16, wyd. 1, 2011, s. 19-34.
  4. Chmielarz W., Zarządzanie projektami, http://www2.wz.uw.edu.pl/ksiz/ download/wch/ZarzProjWCH2.pdf, dostęp: styczeń 2012.
  5. Improving Time-To-Value. Engaging Polycom® Professional Services for Your Polycom Microsoft® Unified Communications Integration Project, A Polycom white paper, 2011, www.polycom.com/global/documents/whitepapers/improving-time-to-value.pdf.
  6. Muszyńska K., Kształtowanie modelu komunikacji w zespole projektowym, roz-prawa doktorska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
  7. Radlak T., Czynnik ludzki w projektach wdrożeniowych, E-mentor nr 4 (41), 2011, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/41/id/866, dostęp styczeń 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu