BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roliński Marcin (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Elementy prawa wodnego w rozwoju historycznym ze szczególnym uwzględnieniem polskich ustaw wodnych : część I
Elements of the Water Law in the Historical Development with Special Regard to the Polish Water Acts : Part I
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2012, t. 18, s. 83-91
Słowa kluczowe
Prawo wodne, Gospodarka wodna, Zarządzanie zasobami wodnymi
Water law, Water management, Management of water resources
Uwagi
summ.
Abstrakt
Regulowanie gospodarki wodnej za pomocą prawa ma bardzo długą tradycję. W artykule przedstawiono kształt polskiej ustawy wodnej z 1922 roku oraz omówiono rozwój ustawodawstwa wodnego po 1945 roku. Na koniec zaprezentowano prawo wodne z 1974 roku.

The Author presents the history of the origin and development of the water law, beginning with the ancient Roman Empire, up to the 19th century. In 1922 there appeared the first Polish Water Act which was in force for 40 years. After the Second World War the works on the new water legislation were carried on under the auspices of the Committee on Water Management of the Polish Academy of Sciences (PAN). In the year 1962 a new version of the Act appeared. The next Polish Water Act dates from 1974. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Paczuski R., Gospodarowanie zasobami wód śródlądowych i ich ochrona, "Ochrona Środowiska" 2009, nr 7, s. 12.
  2. Podgórski K., Ochrona wód przed zanieczyszczeniem w świetle prawa administracyjnego, Warszawa 1974, s. 14.
  3. Rotko J., Linia rozwojowa polskiego prawa wodnego, "Prawo i polityka w ochronie środowiska", Warszawa 2008, nr 8, s. 133-134.
  4. Surowiec S., Tarasiewicz W., Zwięglińska T., Prawo wodne. Komentarz. Przepisy wykonawcze,Warszawa 1981, s. 20.
  5. Tarasiewicz W., Surowiec S., Rybicki Z., Prawo wodne. Komentarz. Teksty, Warszawa 1965, s. 10, 20.
  6. Zimmermann M., Zagadnienia prawa wodnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza" 1957, nr 4, s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu