BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bżózka Jan (Politechnika Śląska)
Tytuł
Cyfryzacja usług publicznych - ważny instrument wdrażania regionalnej strategii innowacji w województwie śląskim
Digitalization of Public Services - Important Instrument of Implementing Innovation Strategy in Silesian Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 356-365, bibliogr. 5 poz., rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Digitalizacja, Usługi publiczne, Strategia innowacyjna
Digitizing, Public services, Innovation strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojawiające się zagrożenia kryzysu gospodarczego, ale przede wszystkim nasilająca się, mająca często globalny wymiar konkurencja powoduje wzrost znaczenia gospodarki opartej na wiedzy (GOW, Knowledge Based Economy). Jej ważnym elementem jest szeroko rozumiany system kreowania i wdrażania innowacji. Rozumienie roli i znaczenia innowacyjnej gospodarki jako warunku, a nawet imperatywu wzrostu polskiej gospodarki jest coraz powszechniejsze. To właśnie w innowacyjności dopatrujemy się najważniejszego sposobu i czynnika uzyskiwania przez przedsiębiorstwa przewag konkurencyjnych umożliwiających polskim organizacjom działanie i rozwój na globalnych rynkach. Nie mniej ważną rolę odgrywa-ją innowacje w podnoszeniu poziomu codziennego życia mieszkańców aglomeracji miejskich i gmin oraz w lepszym funkcjonowaniu organizacji samorządowych czy też różnych regionalnych i lokalnych wspólnot. Duży dystans, jaki w innowacyjności dzieli Polskę zarówno od europejskich liderów, którymi są Szwajcaria, Szwecja Dania i Niemcy, jak i przeciętnej unijnej1, potwierdza potrzebę stosowania aktywnych metod kreowania oraz wspierania innowacji zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. (fragment tekstu)

Widely comprehended information and communication technologies (ICT) play an important role in developing the Knowledge Based Economy (KBE). One of the instruments implementing the innovation representing its important element is digitalization, including creating and growth of the uniform digital market. The paper focuses on the public services digitalization issue, where improvement is one of the challenges of regional strategy of innovation in the Silesian Region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzóska J., Rola innowacji w rozwoju usług publicznych, w: Dylematy współcze-snych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji, dywersyfikacja - integracja - rozwój, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie, Kraków 2011.
  2. Europe 2000 - EU Strategy for smart, sustainable and inclusive growth - docu-ment accepted by European Council on 17 June 2010.
  3. Innovation union scoreboard 2010, the innovation union's performance score-board for research and innovation, 1 February 2011.
  4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 26.8.2010. Kom(2010) 245, wersja ostateczna.
  5. Knowledge assessment methodology, The World Bank, Washington 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu