BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flieger Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Podejście procesowe w urzędach gmin w świetle regulacji iso a osiąganie dojrzałości procesowej urzędów
Process Management in Local Offices According to Iso Regulations And Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 382-390, bibliogr. 10 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Urząd państwowy, Gmina, Jakość
Government offices, District, Quality
Uwagi
summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu przedstawia się zwykle istotę podejścia procesowego z myślą głównie o podmiotach sektora prywatnego. Należy zaznaczyć, że prawidłowości i mechanizmy dotyczące pojęcia procesów, mierników, projektowania struktury procesowej oraz ogólnie rozumianej dojrzałości procesowej w zdecydowanej większości są prawdziwe i zachodzą również w organizacjach sektora publicznego, w tym także w urzędach gmin. Jednak pomiędzy organizacjami sektora prywatnego i publicznego występują również zasadnicze różnice dotyczące chociażby oferowanych produktów, celu, dla którego są tworzone, własności majątku i inne. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie specyfiki funkcjonowania wielu urzędów gmin w aspekcie świadczenia usług publicznych oraz istoty podejścia procesowego, wynikającej ze specyfiki regulacji norm ISO 9001:2008. Temat ten jest bardzo istotny ze względu na fakt, że wiele urzędów gmin wdraża zarządzanie procesowe właśnie w wyniku podjęcia działań zmierzających do uzyskania certyfikatu jakości. Niestety regulacje norm ISO, chociaż wymagają identyfikacji oraz opisu procesów głównych urzędów gmin, ograniczają się tylko do wspomnianych działań. Stąd w praktyce istnieje często mylne przeświadczenie, że wdrożenie regulacji ISO jest równoznaczne z wdrożeniem zarządzania procesowego. Niestety urzędy, które wdrożyły normy ISO, mają przed sobą długą drogę zmierzającą do osiągnięcia pełnej dojrzałości procesowej. Celem artykułu jest również pokazanie różnicy pomiędzy istotą regulacji ISO w zakresie zarządzania procesowego oraz modelem osiągania pełnej dojrzałości procesowej urzędów gmin. (fragment tekstu)

Local offices more and more often implement ISO regulations to operate more efficiently and to satisfy their customers better. Among many detailed ISO requirements there is also the one connected with the necessity to implement process management in the office. The problem is, however, that ISO norms are connected only with basic processes and do not allow the office to go fully processed. The article shows what the nature of ISO regulations is and compares them with process maturity theory. The theory allows the office to develop fully processed structures by modeling main and supportive processes, training process workers, computerization of processes and bench-marking. The article shows how important it is not to stop at the point that is so characteristic to ISO norms but to go further with the development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bełz G., Reorientacja procesowa organizacji funkcjonalnej, w: Strategie wzrostu produktywności firmy, red. A. Stabryła, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000.
  2. Brajer-Marczak R., Konsekwencje ciągłego doskonalenia procesów w organizacjach, w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  3. Cieśliński W.B., Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstwa. Model platformy treningu procesowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
  4. Cyfert S., Metody definiowania procesów w organizacji, w: Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, red. J. Skalik, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 94, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010.
  5. Lewin K., Field Theory in Social Science, Harper and Row Publisher, New York 1951.
  6. McCormack K..P, Johnson W.C.. Business Process Orientation. Gaining the E-Business Competitive Advantage, St. Lucie Press, London 2001.
  7. Müller U.R., Rupper P., Process Reengineering, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000.
  8. Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie: identyfikacja, pomiar, usprawnianie, Warszawa 2010.
  9. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  10. Zawicki M., Mazur S., Analiza instytucjonalna urzędu gminy, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu