BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisiowska Małgorzata (Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Prawne formy działania Inspekcji Weterynaryjnej : zarys problematyki
Legislative Forms of Veterinary Inspection Activity : an Outline of Issues
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2012, t. 18, s. 117-132
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Prawo administracyjne, Organy administracji
Public administration, Administrative law, Administrative bodies
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono pojęcie "administracji publicznej" oraz omówiono formy, jakie mogą przybrać jej działania. Zaprezentowano istotę prawnych form działania administracji publicznej oraz ich typologię. Na koniec opisano ustrój inspekcji weterynaryjnej oraz prawne formy działania sprawowane przez jej organy.

Public administration has to use definite instruments to execute its tasks. These instruments take different forms, creating a legislative forms catalogue of administration activity. They result from rules and legislation law, on the basis of which public administration activities are systematized in doctrine and jurisdiction. These are typical, external manifestations of the organs functioning. The legislative activity catalogue of public administration, as well as belonging to it veterinary administration, are not uniform. These forms complement one another or compete with each other, creating the full system of legislation. Most often legislation forms are divided into administrative acts, normative acts, factual acts, and agreements. Veterinary Inspection may use various legislative forms of activity, which are supposed to guarantee its efficient and effective execution of the duties superimposed by the law It is Veterinary Inspection who decides about the forms which would enable its best activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Boć J., Kontrola prawna administracji, [w:] red. J. Boć, Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2004, s. 389.
 2. Boć J., Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2004, s. 319.
 3. Borkowski J. [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 462.
 4. Błaś A., Prawne formy działania administracji publicznej, [w:] red. J. Boć, Prawo administracyjne, Kolonia Limited, 2004, s. 322.
 5. Dobkowski J., Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 156, 237.
 6. Filipek J., Rola prawa w działalności administracyjnej państwa, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1974, s. 110.
 7. Jagielski J., Rola administracji publicznej, Warszawa 2006, s.12.
 8. Kmiecik Z.R., Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo - administarcyjne, Zakamycze, Kraków 2003, s. 34-35.
 9. Krawiec G., Europejskie prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 56.
 10. Lang J., Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego, [w:] red. M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, s. 35.
 11. Rudy M., Podmioty odpowiedzialne za weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego. Część II. Inspekcja Weterynaryjna, "Życie Weterynaryjne"2009, 84 (9), s. 711, 712.
 12. Rudy M., Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego, Kolonia Limited, Wrocław 2010, s. 239.
 13. Stefaniuk M., Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 118-119.
 14. Stahl M., Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Difin, Warszawa 2000, s. 61-62.
 15. Stahl M., Olejniczak-Szałowska E., Prawne formy działania administracji, [w:] red. M. Stahl, Prawo administracyjne, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2001, s. 339.
 16. Starościak J., Prawne formy działania administracji, Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa 1957, s. 13.
 17. Wincenciak M., Radwanowicz-Wanczewska J., Pojęcie i systematyka prawnych form działania administracji, [w:] Prawo administracyjne. Ćwiczenia, red. P.J. Suwaj, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 221.
 18. Wincenciak M., Radwanowicz-Wanczewska J., Prawne formy działania administracji, [w:] Prawo administracyjne. Ćwiczenia, red. P.J. Suwaj, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 223.
 19. Ziemski K.M., Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2005, s. 117.
 20. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Oficyna, Warszawa 2010, s. 280.
 21. Wierzbowski M., Wiktorowska A., Prawne formy działania administracji, [w:] red. M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1996, s. 176.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu