BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wankiewicz Bogdan (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu), Gawłowski Stanisław (Ministerstwo Środowiska)
Tytuł
Rola jednostek samorządu terytorialnego w kreowaniu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na przykładzie powiatu wałeckiego
The Role of Local Government Bodies in Developing Local Businesses Based on the Example of Wałcz District
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 229-242, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość lokalna, Samorząd terytorialny, Rozwój lokalny, Turystyka
Local entrepreneurship, Local government, Local development, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na podstawie przedstawionych rozważań można stwierdzić, że w powiecie wałeckim samorząd lokalny korzystnie wpływa na rozwój przedsiębiorczości i otoczenie biznesowe. Z analizy rozwoju przedsiębiorczości wynika, że jego działanie koncentruje się na terenie miasta Wałcz, a na obszarze pozostałych gmin jest stosunkowo słabo rozwinięte. Oznacza to, że w rozwoju przedsiębiorczości ważną rolę mają do odegrania samorządy lokalne. Przemyślana polityka gospodarcza powinna natomiast pozwolić na to, aby wobec przedsiębiorstw działających w środowiskach lokalnych można było stosować dostępne instrumenty stymulacji rozwoju przedsiębiorczości, premiowania, edukacji i promocji przedsiębiorczości. Duże zróżnicowanie wsparcia publicznego sprawia, że wykorzystywane są tylko jego określone formy. Dla małych i średnich przedsiębiorstw były to fundusze unijne, natomiast w ramach pomocy pozafinansowej - pomoc szkoleniowa, doradcza, marketingowa i organizacyjna. Jak widać, przedsiębiorstwa korzystają tylko z wybranych form wsparcia, dlatego ważny jest monitoring skuteczności stosowanych instrumentów. (fragment tekstu)

The article deals with issues connected with supporting local businesses by local governments. It also presents the possibilities of the local government bodies which lead to improving the conditions in order to enable growth and development of local businesses by means of preparing the development areas as well as determining the sources and the height of expenditure on development of local businesses. Moreover, the article demonstrates the possibilities of the local government to create conditions for local as well as other companies realizing sustainable development objectives. Finally, the article focuses on the major activities of local government bodies supporting them by a concrete offer which ought to be comprehensive and professional.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza potrzeb szkoleniowych w powiecie wałeckim 2012 rok, Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Aktywizacji Zawodowej, Wałcz 2012.
 2. Doktór K., Kultura przedsiębiorczości i inwestycje zagraniczne w okresie wzrostu gospodarczego. Wstęp do badan przedsiębiorczości, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.
 3. Drozdowski G., Przedsiębiorczość w świetle współczesnych koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim, Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, Sulechów.
 4. Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 5. Edersheim E.H. Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, MT Biznes, Warszawa 2009.
 6. Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska B., Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu, Difin, Warszawa 2001.
 7. Kogut-Jaworska M., Rozwój gospodarczy jako płaszczyzna oddziaływań w strategii lokalnej, w: Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, red. S. Flejterski, A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 8. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 9. Ofiarski Z., Ofiarska M., Istota rozwoju lokalnego i źródła jego finansowania ze szczególnym uwzględnieniem funduszu rozwoju inwestycji komunalnych, w: Współpraca dla rozwoju - samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju - polityka społeczna jako instrument rozwoju, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2008.
 10. Paczyńska K., Stachowiak A., Porowski A., Leki H., Współpraca partnerska samorządów - praktyczny przewodnik, Wydawnictwo Związek Miast Polskich, Poznań 2009.
 11. Robaszkiewicz K., Rola przedsiębiorczości w strategii rozwoju lokalnego. Studium przypadku powiatu wałeckiego, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim. Społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego, red. J. Olszewski, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012.
 12. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6.08.2008, Dz. Urz. UE L 214.
 13. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1962.
 14. Słomińska B., Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 3.
 15. Sprawozdanie Punktu Obsługi Funduszu "Pomeranus" za 2011 r., protokół Zarządu Powiatu, Wałcz 2011.
 16. Szromik A., Miasto innowacyjne w strategii pozycjonowania jednostek osadniczych, w: Miasto innowacyjne - wiedza - przedsiębiorczość - marketing, red. Z. Makieła, A. Szromek, PAN - Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2012.
 17. Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o partnerstwie publicznoprawnym, DzU nr 169, poz. 1420.
 18. Wojciechowski E., Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, PWN, Warszawa 1977.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu