BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koźmiński Andrzej K. (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Wkład zarządzania we wzrost gospodarczy w krajach transformacji systemowej
Managerial contribution to growthin transition economies
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2013, nr 3, s. 11-28, rys., tab.,bibliogr.22 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Zarządzanie systemowe
Economic growth, System management
Abstrakt
Tematem artykułu jest wpływ jakości zarządzania na wzrost gospodarczy w krajach posocjalistycznej transformacji systemowej. Autor odwołuje się do wyników World Management Survey. Wyjaśnione jest miejsce polskich firm w tym badaniu. Zaprezentowana jest sekwencja faz rozwoju zarządzania w gospodarkach przechodzących transformację. Szczególnej analizie poddane są zmiany kulturowe towarzyszące temu procesowi. Podstawowe znaczenie jest przypisywane przywództwu transformacyjnemu jako ważnemu czynnikowi sprawczemu tych zmian. Artykuł zawiera konceptualizację tak rozumianego przywództwa transformacyjnego opartą na prowadzonych przez Autora badaniach.(abstrakt oryginalny)

This paper examines impact of quality of management on growth in transition economies. Author refers to the World Management Survey results. Scores obtained by Poland in this study are explained. Sequential model of management development in transition economies is presented and explained. Cultural changes accompanying this process are examined more closely. Particular importance is ascribed to transformational leadership as one of the key factors promoting change. The paper contains conceptualization of transformational leadership based on empirical research conducted by the author in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abell D. F., Turnaround in Eastern Europe: in depth Studies, UNDP, Nowy Jork 1992.
 2. Bloom N., Eifert B., Mahajan A., McKenzie D., Roberts J., Does Management Matter? Evidence From India, "National Bureau of Economic Research Working Paper" 2011, No. 16658.
 3. Bloom N., Genakos C., Sadun R., Van Reenen J., Management Practices Across Firms and Countries, "National Bureau of Economic Research Working Paper" 2012, No. 17850.
 4. Bloom N., Sadun R., Van Reenen J., Does management really work, "Harvard Business Review", November 2012, pp. 77-82.
 5. Cushman D. P., King S. S., Communication and High Speed Management, Albany: State University of New York Press, New York 1995.
 6. Dellago B., Iwasaki I. (eds.), Corporate Restructuring and Governance in Transition Economies, Palgrave Macmillan, New York 2007.
 7. Grancelli B. (ed.), Social Change and Modernization Lessons from Eastern Europe, Walter de Gruyter, Berlin, New York 1995.
 8. Johnson S., Loveman G. W., Starting Over in Eastern Europe. Entrepreneurship and Economic Renewal, Harvard Business School Press, Boston MA 1995.
 9. Joiner B., Josephs S., Leadership Agility. Five Levels of Mastery for Anticipating and Initiating Change, John Wiley & Sons, San Francisco 2007.
 10. Kelemen M., Kostera M. (eds.), Critical Management Research in Eastern Europe. Managing the Transition, Palgrave Macmillan, New York 2002.
 11. Koźminski A. K., The role of manager in a socialist economy, [in:] J. Boddewyn (ed.) European Industrial Managers: East and West, International Arts and Sciences Publishers, Inc., New York 1977, pp. 393-415.
 12. Koźminski A. K., Catching Up? Management and Organizational Change in The Ex-Socialist Block, Albany: State University of New York Press, New York 1993.
 13. Koźminski A. K., Management Education in Central and Eastern Europe, [in:] International Encyclopedia of Business and Management, Vol. 2, Routledge, London, New York 1996, pp. 1123-1129.
 14. Koźminski A. K., Anatomy of systemic change: Polish management in transition, "Communist and Post-communist Studies" 2008, No. 41, pp. 263-280.
 15. Koźminski A. K., Management in Transition, Difin, Warszawa 2008.
 16. Koźminski A. K., Tropea J. L., Negotiation and command: managing in the public domain, "Human Systems Management" 1982, No. 3, pp. 21-31.
 17. Lee M., Letiche H., Crawshaw R., Thomas M. (eds.), Management Education in the New Europe, International Thomson Business Press, London 1996.
 18. Leites N., Soviet Style in Management, Crane Russak, New York 1985.
 19. Obloj K., Cushman D. P., Koźminski A. K., Winning. Continuous Improvement Theory in High Performance Organizations, Albany: State University of New York Press, New York 1995.
 20. Obloj K., Obloj T., Pratt M., Dominant logic and entrepreneurial firms performance in a transition economy, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2010, No. 34 (1), pp. 151-170.
 21. Syverson C., What determines productivity, "Journal of Economic Literature" 2011, No. 49 (2), pp. 326-365.
 22. Zorska A. (red.), Transnational Corporations in Poland, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu