BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarski Marek (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Miejsce szkoleń w ograniczaniu bezrobocia w Polsce : studium empiryczne
Vocational Training Programs as Measures for Coping with Unemployment in Poland : an Empirical Study
Źródło
Polityka Społeczna, 2002, nr 1, s. 9-13, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Aktywizacja bezrobotnych, Szkolenie bezrobotnych, Mobilność siły roboczej, Rynek usług szkoleniowych
Unemployed activation, Unemployed training, Labour force mobility, Training services market
Abstrakt
Przeprowadzone badania prowadzą do wniosku, że system prawny oraz istniejące instytucje (administracja państwowa i firmy edukacyjne), na których opiera się szkolenie bezrobotnych finansowane z Funduszu Pracy, stwarzają możliwość kształcenia na poziomie zadowalającym. Wprawdzie do sondażu za-proszono powiaty, gdzie kształci się relatywnie dużo i efektywnie, to jednak były to rejony o dużym natężeniu problemów na rynku pracy. Badanie pokazało zatem, jak można działać w istniejących warunkach w obszarze kształcenia bezrobotnych, jeśli chce się to robić i potrafi. Niestety, skala edukowania bezrobotnych w Polsce jest mała (Krajowy Urząd Pracy 2001). Podstawową barierą są tu środki przeznaczone na ten cel z Funduszu Pracy. Jego struktura, generalnie, preferuje instrumenty pasywne względem aktywnych, a wśród tych ostatnich raczej podtrzymujące istniejącą strukturę zatrudnienia (roboty publiczne, prace interwencje) niż kreujące nowe obszary zatrudnienia (kredyty, kształcenie). Co gorsza, przyznane już środki spływają z opóźnieniami, co powoduje, że faktycznie firmy edukacyjne kredytują PUP. Nie mogą się więc wyłącznie specjalizować w obsłudze bezrobotnych kierowanych z urzędów pracy pod groźbą bankructwa. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu