BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sałek-Imińska Agnieszka (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku)
Tytuł
Polityka ekologiczna państwa prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Słupska
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 169-182, bibliogr. 9 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Polityka ekologiczna, Samorząd terytorialny
Ecological politics, Local government
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
W Słupsku, gdzie jest realizowany program naprawczy jakości powietrza, podejmowane są działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz gazowych i pyłowych pochodzących z niskoenergetycznych źródeł ciepła. Zadania inwestycyjne związane na przykład z rozbudową sieci gazowej mogą mieć krótkotrwałe negatywne oddziaływanie na środowisko, w trakcie realizacji przedsięwzięcia, i w pełni odwracalne po jej zakończeniu. Z analizy wynika również, że działania podejmowane w celu ochrony środowiska akustycznego nie spowodują nieodwracalnych zmian w środowisku. Oddziaływanie okresowe, o charakterze krótkotrwałym i odwracalnym, jest obserwowane podczas realizacji zadań związanych z przebudową układu drogowego, nasadzeniami zieleni na obszarach zabudowanych, przy głównych ciągach komunikacyjnych, czy montażem ekranów akustycznych. Działania podejmowane na rzecz osiągnięcia celu Ograniczenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko poprzez promocję ekozarządzania przyniosą pozytywny efekt całemu środowisku. Nie będzie to oddziaływanie bezpośrednie, ponieważ założenia tego celu mają charakter edukacyjno-informacyjny. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bernaciak A., Gaczek W.M., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
  2. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1998.
  3. Klima S., Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 1999.
  4. Program ochrony środowiska miasta Słupska na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016-2019, www.slupsk.pl, dostęp 25.04.2012.
  5. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta słupska na lata 2008-2011 z perspektywą 2012-2015, www.slupsk.pl, dostęp 25.04.2012.
  6. Streżyńska A., Ochrona środowiska w Polsce na tle regulacji europejskich, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2000.
  7. Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Wydawnictwo Aries, Warszawa 2000.
  8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, nr 62, poz. 627.
  9. Żylicz T., Ekonomia wobec zagadnień środowiska przyrodniczego. Elementy teorii oraz implikacje praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu