BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gradoń Witold (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Instytucja dealera na rynku finansowym w Polsce
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 1, 2006, s. 329-339
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 1
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Bankowość, Operacje otwartego rynku, Polityka pieniężna NBP
Financial markets, Banking, Open market operations, NBP monetary policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest zatem próba przybliżenia nowych zasad wyboru dealerów funkcjonujących na rynku finansowym w Polsce (tj. Dealerów Rynku Pieniężnego oraz Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych) oraz charakterystyka roli, jaką na nim odgrywają. (fragment tekstu)

One of the key elements of market economy which is a prerequisite for its proper development is financial market. In order for the market to become an efficient and effective way of raising capital, it needs to adopt certain solutions that will create a proper architecture of the market in its respective segments. Stock brokers are a significant group that has a crucial role in making transactions on the market. Their activities provide a continuity of transactions that guarantee a market liquidity, which is one of the basic attributes of a successful market. Selection of brokers is carried out on the basis of periodically verified criteria that applicants have to meet. The notion of brokers is a complete novum in the architecture of the financial market in Poland and like other elements of the market it undergoes constant changes. The main theme of this paper is looking into the selection criteria for stockbrokers who already operate on the Polish market (money market and the market of government bonds) and the nature of the role they play. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Raport Roczny 2001, Narodowy Bank Polski, Warszawa, wrzesień 2002, s. 79.
  2. Przybylska-Kapuścińska W.: Rynek krótkoterminowych kapitałów pieniężnych, [w:] red. W. Przybylska-Kapuścińska: Rynek papierów wartościowych w Polsce - wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 40-41.
  3. Strategia zarządzania długiem publicznym sektora finansów publicznych w lala 2002-2004, Warszawa, listopad 2001, s. 29-30.
  4. Strategia zarządzania długiem publicznym w latach 2003-05, Warszawa, 28 2002, s. 29.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu