BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fazlagić Amir
Tytuł
Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy : (The Knowledge Business)
The Knowledge Business
Źródło
Bank i Kredyt, 2001, nr 10, s. 65-74, tab., schematy, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Wiedza, Wiedza ukryta, Organizacje oparte na wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Przepływ wiedzy
Enterprises, Knowledge, Tacit knowledge, Knowledge-based organisations, Knowledge management, Knowledge flows
Uwagi
summ.
Abstrakt
W gospodarce opartej na wiedzy pojawił się nowy typ przedsiębiorstwa, w którym wiedza jest głównym zasobem strategicznym. Służy ona zarówno jako "surowiec" do pracy, jak też jest jej wynikiem. Wiedza jest wbudowywana w produkty (knowledge rich products). W wielu przedsiębiorstwach tylko 5 - 30% zadań dotyczy produkcji materialnej - łańcuch wartości dodanej staje się tam łańcuchem wiedzy. Aby skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem opartym na wiedzy trzeba dostosować jego strukturę do naturalnych kanałów przepływu wiedzy, wprowadzić nowe systemy motywacyjne i wynagradzać pracowników za dzielenie się wiedzą. Pracownicy w takim przedsiębiorstwie użyczają swojej wiedzy pracodawcy: pracodawca zamiast kierować ludźmi powinien zarządzać ich kompetencjami. Ważne jest także zrozumienie istoty produktywności wiedzy. W pracy fizycznej to praca programuje pracownika, a w pracy intelektualnej pracownik kontroluje pracę. (abstrakt oryginalny)

In today's increasingly knowledge-based economy we are witnessing the arrival of a new type of business, whose key strategic asset is knowledge. Knowledge serves both as input in the business process, and is the end result of this process. Knowledge is incorporated in the products (the knowledge-rich products). In many of those enterprises, only 5% - 30% of the tasks relate to tangible production; the chain of value added becomes the chain of knowledge. In order to successfully manage a knowledge business, it is necessary to adjust its structure to natural knowledge flows, implement new incentive systems and reward the employees for sharing their knowledge. In an enterprise of that kind, the employees leave their knowledge at the employer's disposal; instead of directing the people, the employer should manage their competencies. It is also important to understand the essence of knowledge productivity. In the case of a manual worker, it is the work that controls the worker, whereas in the case of intellectual workers, it is the employee that controls the work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu