BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Gorzelany-Plesińska Julia (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu systemów informacyjno-komunikacyjnych w gminie Michałowice
The New Technologies Exploiting to Create Ict Systems (Based on Michałowice Commune Emphasis)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 391-400, bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Zarządzanie systemem informacyjnym, Gmina
Management of information system, District
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mający miejsce w ostatnich latach ogromny rozwój technik informacyjnych oraz zmienność otoczenia wymuszają na organizacjach, aby tworzyły systemy informacyjno-komunikacyjne. Celem tych systemów jest zapewnienie szybkiego przepływu informacji. Skuteczne systemy budowane są w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii i usprawniają cały proces zarządzania organizacjami. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, jak ogromne znaczenie mają systemy ICT w zarządzaniu organizacją oraz jaki wpływ na te systemy ma nowoczesna technologia. Badania zostaną przeprowadzone w gminie Michałowice. Ww. gmina została wybrana do badań dlatego, że jest jednostką administracji publicznej i ma do wypełnienia wiele zadań i funkcji. Badania miały dać odpowiedź na pytanie, czy w badanej gminie jest świadomość występowania IT, czy są tworzone systemy ICT, jak również czy realizowana jest strategia państwa dotycząca informatyzacji i tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Do badań wykorzystano: wywiad, kwestionariusz oraz analizę literatury. (fragment tekstu)

The article deals with the problem of IT using during ICT systems creating. The empirical analyze was based on the gmina Michałowice emphasis. The IT implementa-tion is needful for both companies development and state-owned organizations..(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Alxopoulos M., Cohen J., Examining technical change in the last century, "Canadian Journal of Economics Revue Canadienne d'Economique, Vol. 44, No 2, May 2011.
  2. Krygier J., Technologie informacyjne w procesach atrybucji z wykorzystaniem sieci Internet, analiza efektu wdrożenia internetowego systemu sprzedaży na rynku przedsiębiorstw w małej firmie komputerowej, "Organizacja i Kierowanie" 2005.
  3. Małachowski K., Strategiczne kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń- skiego nr 650, tom I, Szczecin 2011.
  4. Ostroff F., Zarządzanie zmianą w administracji państwowej, HBR-Polska, grudzień 2011 - styczeń 2012.
  5. Wrotek W., Technologia informacyjna, Helion, Gliwice 2006.
  6. Plan rozwoju lokalnego gminy Michałowice na lata 2006-2013, Michałowice, listopad 2005.
  7. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Warszawa 2008.
  8. http://www.michalowice.malopolska.pl/gmina.php?stat=2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu