BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komańda Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Relacja klient - instytucja publiczna w cyberprzestrzeni
Customer-Public Authority Relationship in the Cyber Space
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 401-407, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Klient, Cyberprzestrzeń
Customer, Cyberspace
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kontekst cyberprzestrzeni wydaje się kluczowy dla przebiegu relacji pomiędzy podmiotami wykorzystującymi w procesie komunikacji narzędzia informatyczne. Należy przy tym zastrzec, co należy rozumieć pod powyższym pojęciem. Dla autora niniejszego tekstu przesłanką dla użycia terminu "cyberprzestrzeń" jest dążenie do uściślenia istoty omawianego zjawiska. Pojęcie to jest ściśle związane z terminem "wirtualny", jak i "wirtualna organizacja". Problem tkwi jednak w podejściu do rozumienia tych określeń. Z jednej strony wskazuje się na gruncie informatyki wykorzystywanie narzędzi informatycznych, z drugiej zaś na bazie zarządzania strategicznego akcentuje się przede wszystkim niestabilność, zmienność i celowość układu współpracujących podmiotów. Praktyka gospodarcza wydaje się wskazywać znów, że dochodzi do integracji obu stanowisk.(fragment tekstu)

Internet environment is an area that has a high variability and complexity. This is largely the result of activity of the network users themselves. Solutions of a formal nature, especially in the area of public administration are unable to keep up with the expectations of citizens in the context of their relationships in cyberspace. System solutions (for example, e-government), can cross over with the expectations of specific citizens, whose aspirations and understanding of their role in the social aspect are parallel to the development of technologies available in the market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Altehenger J., Abu-Er-Rub L., Gehrig S., The Transcultural Travels of Trends. An Introductory Essay, "Transcultural Studies" 2011, No. 2, http://archiv.ub.uni- heidelberg.de/ojs/index.php/transcultural/article/view/9073.
  2. Avny A., Management at the 21st Century, "Manager" 2007, No. 6.
  3. Cieśliński W.B., Zarządzanie procesami w cyberprzestrzeni - problemy barier wzrostu, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, Materiały konferencyjne, red. J. Skalik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011.
  4. Constantin I., The Impact of Virtual Economy in Real World Economy, "Manager" 2008, No. 7.
  5. Frissen V., Millard J., Huijboom N., Iversen J.S., Kool L., Kotterink B., van Lieshout M., van Staden M., van der Duin P., The Future of eGovernment. An ex-ploration of ICT-driven models of eGovernment for the EU in 2020, w: JRC Scien-tific and Technical Reports, red. D. Osimo, D. Zinnbauer, A. Bianchi, European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies, 2007, http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur22897en.pdf.
  6. Kaczmarek-Śliwińska M., Stan e-government w Polsce, "E-mentor" 2004, nr 7, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/7/id/100.
  7. Markham A.N., Internet Communication as a Tool for Qualitative Research, w: Qualitative Research. Theory, Method and Practice, red. D. Silverman, Sage Publi-cations, London, Thousand Oaks, New Delhi 2004.
  8. McCormick S., From "Politico-scientists" to Democratizing Science Movements: the Changing Climate of Citizens and Science, "Organization & Environment" 2009, No. 1.
  9. Nonaka I., Toyama R., Konno N., SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation, "Long Range Planning" 2000, No. 33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu