BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisiak-Felicka Dominika (Politechnika Łódzka), Sankowski Dominik (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Wytyczne do zarządzania projektami informatycznymi w jednostkach administracji publicznej
Guidelines for it Project Management in Public Administration Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 408-415, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Grupy projektowe, Administracja publiczna, Informatyka
Project teams, Public administration, Information science
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom zarządzania projektami informatycznymi w jednostkach administracji publicznej. Celem artykułu jest wskazanie wy-tycznych do zarządzania tymi projektami oraz czynników mających wpływ na zakończenie sukcesem tych przedsięwzięć. Jednym z obszarów zarządzania jednostkami administracji publicznej jest zarządzanie projektami, w tym informatycznymi (w przypadku jednostek związanych z informatyką). Zgodnie z nomenklaturą znaną w literaturze1 przedsięwzięcia informatyczne można podzielić na: wewnętrzne - mające na celu usprawnienie działalności jednostek administracji publicznej (ang. back-office) oraz zewnętrzne - służące uproszczeniu i doskonaleniu procesów obsługi obywateli (ang. front-office). Z punktu widzenia społeczeństwa projekty typu front-office są bardziej istotne, gdyż umożliwią załatwianie podstawowych spraw w urzędzie drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu. (fragment tekstu)

The paper presents issues of implementation of IT projects in public administration units. Based on the survey some guidelines for project management in public ad-ministration were defined (e.g. clearness, stability, clarity of law, ICT interoperability, well-chosen project team, adequate financing, organizational order, proper of change management and risk management in projects).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 2. Eurostat, E-government on-line availability 2002-2009 http://epp.eurostat.ec.euro pa.eu/tgm/table.do? tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsiir120.
 3. "Gazeta Prawna", ePUAP na bardzo niskim pułapie. Skorzystało tylko 26 tys. osób, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/580995,epuap_na_bardzo_niskim_pulapi e_skorzystalo_tylko_26_tys_osob.html; http://www.piit.org.pl/_gAllery/12/26/12261/ PIP_2011- 2015_projekt_z_9_sierpnia_2011_r.pdf.
 4. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
 5. Lisiak-Felicka D., Projekty informatyczne w zarządzaniu jednostkami administracji samorządowej, Rozprawa doktorska, Łódź 2011.
 6. Lisiak-Felicka D., Szmit M., Porównanie wybranych wskaźników dla niektórych samorządowych przedsięwzięć informatycznych zrealizowanych w  latach 2006-2008, abstrakt w: "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2009, nr 5, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 2009.
 7. Lisiak-Felicka D., Szmit M., Projekty informatyczne w administracji samorządowej, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 598, Ekonomiczne Problemy Usług nr 58, Szczecin 2010.
 8. Lisiak-Felicka D., Szmit M., Narzędzia informatyczne w zarządzaniu urzędami - wybrane zagadnienia, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i  ograniczenia, tom II, Szczecin 2011.
 9. Muszyńska K., Problemy związane z rozwojem elektronicznej administracji i  możliwe kierunki rozwiązań, Systemy wspomagania organizacji - archiwum publikacji, http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/244.pdf.
 10. Nalepka A., Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001.
 11. Olszak C.M., Billewicz G., Wybrane problemy rozwoju administracji publicznej w warunkach gospodarki elektronicznej, w: Systemy wspomagania organizacji, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 12. Olszak C.M., Ziemba E., Administracja publiczna wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, w: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 13. Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 14. PN-I-13335-1:1999, Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych - Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 15. Projekt z dnia 09.08.2011 r. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015.
 16. Ranking ONZ na temat rozwoju e-government na świecie, http://www2.unpan.org/ egovkb/datacenter/CountryView.aspx.
 17. Sankowski D., Edukacja i nauka w gospodarce opartej na wiedzy, w: Informatyka i edukacja: problematyka gier komputerowych i inne zagadnienia wybrane, red. D. Sankowski, A. Romanowski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 18. World Economic Forum, The Global Information Technology Report, 2010-2011, Transformations 2.0, http://reports.weforum.org/global-information- technology-report/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu