BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swacha Jakub (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Modele dojrzałości e-government - porównanie wybranych koncepcji
A Comparison of Selected E-Government Maturity Models
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 434-442, bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Teleinformatyka, Technologia
Teleinformation, Technology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Postęp technologiczny w dziedzinie teleinformatyki wraz z towarzyszącymi mu zmianami zachowań, w szczególności upowszechnienie wykorzystania Internetu w szerokich kręgach społeczeństwa, doprowadził do pojawienia się szeregu zaawansowanych form wykorzystania Internetu, tworząc szanse na wprowadzenie społeczeństwa informacyjnego na wyższy poziom rozwoju1. Jedną z takich form stanowi e-government. Zakres i charakter usług udostępnianych w ramach e-government zmienia się wraz z zachodzącym postępem, tak w obszarze technologii teleinformatycznych, jak i społecznym. W związku z tym da się wyróżnić pewne poziomy dojrzałości e-government z charakterystycznymi dla nich rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi. W niniejszym opracowaniu dokonano porównania wybranych modeli dojrzałości e-government. Przedstawione zestawienie pozwoli badaczom rozwoju e-government na bardziej właściwy dobór używanego modelu klasyfikacji do charakteru prowadzonych przez nich badań, a co za tym idzie, może przyczynić się do lepszego wykorzystania uzyskanych w tych badaniach rezultatów. (fragment tekstu)

Studies on e-government maturity are an important element of the research on information society. The paper discusses seven popular e-government maturity models, describing the characteristics of each maturity level they define. The models discussed herein include two models used by international organizations, two developed as an effort of commercial organizations and three coming from independent researchers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasikowska J., Uwarunkowania i stan rozwoju eGovernment w Polsce, Informatyka w nauce, dydaktyce i praktyce gospodarczej, 2008, 19.
 2. Schellong A., Citizen Relationship Management - A Study of CRM in Government, Peter Lang, Brussels 2008.
 3. Bandosz M., Swacha J., Wykorzystanie Internetu w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, w: Edukacja informacyjna. Komputer, Internet i  multimedia w domu, szkole i w pracy, red. K. Wenta, E. Perzycka, Oficyna Wydawnicza CDiDN, Szczecin 2006.
 4. Baum C.H., Di Maio A., Gartner's Four Phases of E-government Model, Gartner, 2000, http://www.gartner.com/DisplayDocument?id=317292.
 5. Bogucki D., E-Government w Unii Europejskiej, Administracja 2005, 1.
 6. Comparative E-Government, red. C.G. Reddick, Springer, New York 2010.
 7. Coursey D., Norris D.F., Models of E-Government: Are They Correct? An Empirical Assessment, Public Administration Review, 2008, 68, s. 523- 536.
 8. Definition of E-Government, World Bank, Waszyngton, USA, http://go.worldbank.org/M1JHE0Z280.
 9. Encyclopedia of Digital Government, red. A.V. Anttiroiko, M. Mälkiä, Idea Group, Hershey, 2007.
 10. Hiller J.S., Bélanger F., Privacy Strategies for Electronic Government, w: Egovernment, red. M.A. Abramson, G.E. Means, Rowman & Littlefield Publishers, 2001, s. 162-198.
 11. Layne K., Lee J.W., Developing fully functional e-government: A four stage model, Government Information Quarterly, 2001, 18, 2, s. 122-136.
 12. Michel H., E-Administration, e-Government, e-Governance and the Learning City: a typology of citizenship management using ICTs, The Electronic Journal of eGovernment 2005, 3, 4, s. 213-218.
 13. Norris D.F., Lloyd B.A., The Scholarly Literature on E-Government: Characteriz-ing a Nascent Field, International Journal of Electronic Government Research, 2006, 2, 4, s. 40-56.
 14. Ronaghan S.A., Benchmarking e-Government: A Global Perspective, United Nations Division for Public Economics and Public Administration, Nowy Jork, USA, 2002.
 15. Ronaghan S.A., United Nations e-Government Survey 2008. From e-Government to Connected Governance, United Nations, Nowy Jork, USA, 2008, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf.^ ^ Schellong A., Citizen Relationship Management - A Study of CRM in Government, Peter Lang, Brussels 2008.
 16. Smarter, Faster, Better eGovernment. 8th Benchmark Measurement, European Commission, Directorate General For Information Society And Media, November 2009, http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by- publication/2009-egovernment-benchmark.
 17. Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2010, red. Szymanek, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2010.
 18. Wescott C., E-Government in the Asia-Pacific Region, Asian Journal of Political Science, 2001, 9, 2, s. 1-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu