BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiewicz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Macroeconomic determinants of intellectual capital quality
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 1 (27), s. 9-23, rys., tab., bibliogr. poz. 19
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny
Intellectual capital
Abstrakt
The article presents the concept of national intellectual capital based on a similar concept developed at the microeconomic level. A detailed analysis has covered the issues of defining basic notions, structure of intellectual capital and indicators used in its measurement. The final part of the article has discussed macroeconomic determinants of intellectual capital's quality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Horodecka A., Ewolucja celów polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 2. Bontis N., National Intellectual Capital Index: A United Nations initiative for the Arab region, "Journal of Intellectual Capital" 2004, Vol. 5, No. 1.
 3. Bukowska U., Łukasiewicz G., Koszty jakości zasobów ludzkich, "Przegląd Organizacji" 2012, No. 2.
 4. Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 5. Hervas-Olivier J. L., Dalmau-Porta J. I., Which IC components explain national IC stocks?, "Journal of Intellectual Capital" 2007, Vol. 8, No. 3.
 6. Lin C., Edvinsson L., National intellectual capital: comparison of the Nordic countries, "Journal of Intellectual Capital" 2008, Vol. 9, No. 4.
 7. Lin C, Edvinsson L., National intellectual capital: a comparison of 40 countries, Springer Science + Business Media, New York 2011.
 8. Jagiełło M., Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2008.
 9. Łukasiewicz, Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 10. Käpylä J., Kujansivu P., Lönnqvist A., National intellectual capital performance: a strategic approach, "Journal of Intellectual Capital" 2012, Vol. 13, No. 3.
 11. Malhotra Y., Measuring knowledge assets of a nation: knowledge systems for development, research paper prepared for the Invited Keynote Presentation delivered at the United Nations, New York 2003.
 12. Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 13. Schwab K., The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, Geneva 2011.
 14. Nogalski B., Rybnicki J., Zarządzanie portfelem kapitału intelektualnego, in: Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania, Ed. A. Pocztowski, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2001.
 15. Oprescu R., Bridging intellectual capital and the competitiveness of nations, "Management & Marketing" 2012, Vol. 7, No. 1.
 16. Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008, report available at www.zds.kprm.gov.pl [access of 28.10.2012].
 17. Ruiz V. R., Navarro J. L., Pena D. N., Economic development and intellectual capital: an international study, "Revista de Economia Mundial" 2011, 29.
 18. Sierocińska K., Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, "Studia Ekonomiczne" 2011, No 1.
 19. Ståhle P., Bounfour A., Understanding dynamics of intellectual capital of nations, "Journal of Intellectual Capital" 2008, Vol. 9, No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6291
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu