BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fliegner Wojciech (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Fliegner Justyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Monitoring i ewaluacja regionalnych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Monitoring and Evaluation of tRegional Strategy of Information Society Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 465-473, bibliogr. 3 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Monitoring, Społeczeństwo, Strategia rozwoju gminy
Monitoring, Society, District development strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dyskusji dotyczącej koncepcji społeczeństwa informacyjnego największe kontrowersje wywołują dwie kwestie: definicyjna i pomiaru. Zadowalające rozwiązanie obu tych problemów jest niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe. Kwestia definicyjna wydaje się mieć charakter czysto teoretyczny, ważniejsza jest problematyka pomiaru, ponieważ ilościowy opis jest warunkiem koniecznym sterowania dokonującymi się tu przemianami1. Do dziś brak jest jednej, szerzej akceptowanej definicji społeczeństwa informacyjnego. Wydaje się, że niemożliwe jest satysfakcjonujące zdefiniowanie pojęcia, którego oba elementy składowe - społeczeństwo i informacja - są praktycznie niedefiniowalne. W tym artykule pojęcie społeczeństwa informacyjnego (SI) rozumiane jest jako syntetyczny termin określający zjawiska społeczne, gospodarcze i kulturowe powstałe w drugiej połowie XX wieku w wyniku oddziaływania technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT (ang. Information and Communication Technologies). (fragment tekstu)

The aim of this paper is to assess the strategic management aspects of information society development in the Wielkopolska region. The paper explains the nature, scope and key relationships occuring in the e-government. In the practical part, diagnosis of public e-services in the Wielkopolska region was made. The article ends with recom-mendations for the development and improvement of strategic management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Goliński M., Społeczeństwo informacyjne - geneza koncepcji i problematyka pomiaru, SGH, Warszawa 2011
  2. Guidelines for systems of monitoring and evaluation, European Commission, 2006.
  3. Program Operacyjny Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Wielkopolskim w latach 2007-2013 - http://mwi.pl/dokumenty- strategiczne.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu