BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goliński Marek (Politechnika Poznańska), Graczyk Magdalena (Politechnika Poznańska), Prussak Waldemar (Politechnika Poznańska), Skawiński Tomasz (Politechnika Poznańska), Szafrański Maciej (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Badanie możliwości wykorzystania informacji o przestrzeni miejskiej w urządzeniach mobilnych
Investigation the Utilization Possibility of Information on the Urban Space in Mobile Devices
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 474-482, bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Przestrzeń społeczno-gospodarcza, Informacja, Informacja w organizacji
Social economic space, Information, Information in organization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przestrzeń miejska jest systemem, w którym właściwości elementów i wzajemne powiązania są określane za pomocą informacji i danych. Ich jakość (information quality - IQ), tzn. stopień, w jakim ich właściwości spełniają wymagania, decyduje o możliwościach ich użycia podczas eksploatacji przestrzeni miejskiej. Najczęściej termin "jakość informacji" oznacza "dopasowanie do użycia", jednakże informacje i dane użyteczne dla jednego użytkownika mogą być bezużyteczne dla innego. (fragment tekstu)

This paper presents the results of research in the project: "Integrated support system of access to information in the urban space". The results of the analysis of usability of data contained in the municipal database are presented and conditions to their integration are described.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. English L., Improving Data Warehouse and Business Information Quality. Methods for Reducing Costs and Increasing Profits, John Willey & Sons, New York - Chichester-Weinheim - Brisbane - Singapore - Toronto 1999.
  2. Goliński M., Szafrański M., Graczyk M., Rosiński-Pusiak M., Miądowicz M.: Chosen systems of access to information and their influence on formation of the quality of life in urban area, w: Health protection and ergonomics for human live quality formation, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009, s. 35-46.
  3. Goliński M., Szafrański M., Graczyk M., Rosiński-Pusiak M., Miądowicz M., A comparison of selected information technologies supporting the access to information in urban area, w: The ergonomics and safety in environment of human live, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009, s. 7-18.
  4. Graczyk M, Informacje oraz ich wartość w mobilnych zintegrowanych systemach informacji, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, tom I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-go nr 650, Ekonomiczne Problemy Usług nr 67, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 36-44.
  5. Knight S.A., Burn J., Developing a Framework for Assessing Information Quality on the World Wide Web, "Informing Science Journal" 2005, Vol. 8, s. 159-172.
  6. Miller H., The multiple dimensions of information quality, "Information Systems Management" 1996, 13(2), s. 79-82.
  7. Naumann F., Rolker C., Assessment methods for information quality criteria, "Proc. 5th International Conference on Information Quality" 2000, s. 148-162.
  8. Obora H., Wybrane problemy pomiaru jakości informacji, w: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, J. Czekaj, Warszawa 2010, s. 119-131.
  9. Tayi G.K., Ballou D.P., Examining data Quality, "Communications of the ACM" 1998, 41(2), s. 54-57.
  10. Wang R.Y., Strong D.M., Beyond accuracy: What data quality means to data consumers, "Journal of Management of Information Systems" 1996, 12(4), s.  5-34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu