BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraska Ewa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Bęczkowska Monika (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Tytuł
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego
Development of Information Society in Poland With Special Emphasis Świętokrzyskie Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 494-503, bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne
Information society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie genezy, rozwoju oraz stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W pierwszej części artykułu przedstawiono genezę powstania zjawiska oraz przeobrażenia społeczeństwa od agrarnego do informacyjnego. Następnie uwagę zwrócono na wybrane strategie i raporty zawierające opis kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Kolejnym celem było ukazanie stanu dostępu do Internetu w Polsce jak i w woj. świętokrzyskim. W ostatniej części przedstawiono koncepcje społeczeństwa informacyjnego w regionie świętokrzyskim.(fragment tekstu)

This article presents the genesis of the development of information society, putting the trends. Authors present legal regulations in the construction of an information society in Poland and they have analyzed report of research carried out by the Central Office of Statistics. They described the actions that were taken in the Świętokrzyskie region to build the information society.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batorski D., Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w: Diagnoza Społeczna, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2011.
 2. Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i  społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
 3. Cyberterroryzm - nowe wyzwania XXI wieku, red. T. Jemioła, J. Kisielnicki, K. Rejchel, WSPPol, Warszawa 2009.
 4. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 5. Porębski L., Rewolucja informacyjna jako źródło nowych podziałów społecznych, w: Globapolis. Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia, red. R. Borkowski, PAX, Warszawa 2003.
 6. Raport "Polska 2030", Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009, http://www.premier.gov.pl/files/file/Dokumenty/PL_2030_wyzwania_rozwojowe. pdf.
 7. Skrzypek E., Miejsce gospodarki opartej na wiedzy w nowej gospodarce, w: Społeczeństwo informacyjne: stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. C.F. Hales, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 8. Społeczeństwo informacyjne w Polsce: wyniki badań w Polsce w latach 2006- 2010, GUS, Warszawa 2011, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ PUBL_NTS_spoleczenstwo_informacyjne_w_Polsce_2004_2007.pdf.
 9. Społeczeństwo informacyjne, red. D. Grodzka, Studia BAS nr 3(19), Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2009.
 10. Strategia e-Polska - Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w  Polsce na lata 2001-2006, http://kbn.icm.edu.pl/cele/epolska.html (12.01.2012).
 11. Strategia informatyzacji RP - ePolska na lata 2004-2006, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, grudzień 2003.
 12. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2007- 2013, Warszawa, czerwiec 2007.
 13. Studium rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa świętokrzyskiego w latach 2008-2010; Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2008.
 14. Uchwała nr XLII/508/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 paź-dziernika 2006 r., Strategia rozwoju woj. świętokrzyskiego, Kielce 2006, http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/2044/uchwala.nr.XLII.508 .06.pdf.
 15. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budo-wania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce, MP nr 22, poz. 448.
 16. http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/2046/regulamin.pdf (09.01.2012).
 17. http://www.sejmik.kielce.pl/e-swietokrzyskie-,43.html (09.01.2012).
 18. http://www.e-swietokrzyskie.pl/sspw/index.php/aktualnosci/4-w-dniu-27- stycznia-2011-r-podpisano-umowe-warunkowa-o-dofinansowanie-projektu-siec- szerokopasmowa-polski-wschodniej-wojewodztwo-swietokrzyskie.html (09.01.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu