BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajewska Paulina (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Szewczyk Irena (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Wskaźnik NPS w ocenie lojalności i satysfakcji konsumenckiej usług wybranych punktów gastronomicznych na terenie Żywca
NPS Index in the Assessment of Customer's Satisfaction and Loyalty Relating to the Selected Food Services Located in Żywiec
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 409-420, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Wskaźnik NPS, Konsument, Satysfakcja klienta, Lojalność, Lojalność klientów, Gastronomia
Net Promoter Score (NPS), Consumer, Customer satisfaction, Loyalty, Customer loyalty, Gastronomy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W obecnych warunkach rynkowych postrzeganie lojalności klientów wyłącznie jako powtarzanie zakupów jest w większości sytuacji zbyt powierzchowne, bowiem znajomość przyczyn prowadzących do zachowań lojalnościowych staje się coraz istotniejszym czynnikiem wzmacniania tej lojalności. Lojalność prowadzi dalej niż do powtórnych zakupów, oznacza bowiem czyjąś gotowość, np. klienta, pracownika, przyjaciela, do dokonania inwestycji lub osobistego poświęcenia w związku ze wzmocnieniem relacji. Dla klienta może to oznaczać pozostanie z dostawcą, który traktuje go dobrze oraz dostarcza mu dobrą wartość w długim terminie, nawet jeśli dostawca nie oferuje najlepszej ceny w poszczególnych transakcjach. W coraz bardziej popularnej relacyjnej wersji marketingu lojalność nabiera głębszego znaczenia, obejmując jednocześnie aspekt zachowań nabywczych oraz postawę wewnętrzną klienta wobec usługodawcy(fragment tekstu)

In competitive and high technology market environment service companies have to maintain the highest level of served services. Services as opposed to material good are hard to define and objective evaluation. In this case satisfaction and customer loyalty becoming key indicators of service companies. The main subject of this article is satisfaction and customer loyalty as well. It also contain results of research about NPS loyalty indicator of customers which have been served in restaurants of Żywiec city. It is obtain that loyalty customers are more profitable than new one's that is why restaurant should prepare dedicated loyalty programs especially for them.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 11-14.
  2. Zarządzanie przez jakość: koncepcje, metody, studia przypadków, red. E. Konarzewska-Gubała, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003, s. 154-155
  3. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 355.
  4. K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 474.
  5. www.opiniotools.pl, 08.12.2010.
  6. I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami z klientem, Wyd. Difin, Warszawa 2004, s. 290
  7. www.targetmarketing.pl, 10.12.2010.
  8. www.inwestycje.pl, 08.12.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu