BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosicka-Gębska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Oczekiwania turystów wobec oferty żywieniowej
Expectations of Tourists to Nutrition Offers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 421-428, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Turystyka, Produkt turystyczny, Konsument
Tourism, Tourist product, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W większość definicji produktu turystycznego podkreśla się, że należą do niego wszystkie dobra i usługi nabywane przez konsumenta, związane z wyjazdem ze stałego miejsca zamieszkania. Są to miejsca, atrakcje turystyczne oraz infrastruktura. Można go też rozumieć jako pakiet usług, których celem jest zaspokojenie potrzeb osób odwiedzających dane miejsce w celach turystycznych.Wśród elementarnych potrzeb każdego człowieka można wymienić potrzeby związane z wyżywieniem, zaspokajające uczucie odczuwanego głodu. Potrzeby te można zaspokoić poprzez dostarczenie odpowiedniej porcji żywności1. W turystyce potrzeby tego typu mogą być zaspokajane w lokalach świadczących usługi gastronomiczne. Z punktu widzenia specyfiki turystyki jedną z podstawowych funkcji oferowanych przez nią klientom, poza usługami noclegowymi i transportowymi, jest usługa żywieniowa związana z ofertą gastronomiczną(fragment tekstu)

In the aim of the recognize tourists opinions and expectations of the touristic offer and in the peculiarity of the nutritional offer proposed through gastronomy premises, the quantitative empirical research was conducted in 2010. 320 persons, the occupants of the large municipal agglomeration Warsaw took place in questionnaire survey. Studied this person which in the draught of last 10 months used the touristic offer and meals consumed in gastronomy points.Hauling most important factor decisive about the level of the satisfaction from the touristic offer the most often the respondents showed on nutrition (44,2%), and more decidedly seldom on the standard of the room or services. Respondents requirements connected with choice of meat place in gastronomy sector showed that tourists are looking for health value in food. Consumers do not use gastronomy services exclusively to satisfaction of the hunger. They are waiting tasty (25,5%), nice looking (23,5%) and passed aesthetically (20,7%) food. These converted factors in the largest stage shape the final opinion of the quality of the nutritional offer of gastronomy premises. Near what it is underlining that it estimated the quality of the nutritional offer in gastronomy on the very good and good level by 70% study participants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. H.J. Lewandowski, Gastronomia, Publikacje Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, Gdańsk 2000, s. 51-60.
 2. T. Mańkowski, Turystyka jako determinanta rozwoju regionalnego, w: Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 42.
 3. P. Dominik, Zasady i organizacja żywienia w turystyce, ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa 2011
 4. C. Ryan, The tourist experience: The introduction, Cassell, London 1997
 5. S. Pyo, M. Uysal, R. McLellan, A linear expenditure model for tourism demand, "Annals of Tourism Research" 1991, nr 18(2), s. 443-454.
 6. T. Pałaszewska-Reindl, Problemy konsumpcji i konsumentów - ważna dziedzina badań ekonomicznych. Handel Wewnętrzny, Oficyna Wyd. A&Z, Warszawa 2006, s. 1-3;
 7. E. Kwiatkowska, Polski rynek gastronomiczny w statystyce (II), "Przegląd Gastronomiczny" 2007, nr 61(5), s. 3-4;
 8. M. Kosicka-Gębska, A. Tul-Krzyszczuk, J. Gębski, Handel detaliczny żywnością w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa 2011
 9. M. Bas, M. Yuksel, G. Kivanc, Difficulties and barriers for the implementing of HACCAP and food safety systems in food business in Turky, "Food Control" 2007, nr 17, s. 317-322;
 10. D.J. Bolton, A. Meally, I.S. Blair, D.A. McDowell, C. Cowan, Food safety knowledge of head chefs and catering managers in Ireland, "Food Control" 2008, nr 19, s. 291-300.
 11. N. Urala, L. Lähteenmäki, Consumers' changing attitudes towards functional foods, "Food Quality and Preferences" 2007, nr 18, s. 1-12.
 12. R. Zabrocki, Postawy konsumentów względem usług żywieniowych w ofercie turystycznej,
 13. Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, red. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, PTTŻ, WSHiT, Częstochowa 2010, s. 93-117.
 14. A. Kowalczyk, Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, Warszawa 2005, s. 35 i 155-197;
 15. R. Voase, The role of flagship cultural project in urban regeneration: a case study and commentary, "Managing Leisure" 1997, nr 2(4), s. 230-241.
 16. I.M. Batyk, Oferta gastronomiczna w gospodarstwach agroturystycznych Warmii i Mazur,
 17. Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, s. 120-138
 18. S. Quan, N. Wang, Towards a structural model of the tourist experience: An illustration form food experience in tourism, "Tourism Management" 2004, nr 25(3), s. 297-305;
 19. E. Cohen, N. Evielin, Food in tourism: attraction and impedimenta, "Annals of tourism research" 2004, nr 31(4), s. 755-778.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu