BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biczysko Mieczysław (Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu)
Tytuł
Ryzyko finansowe jako determinanta popytu na usługi biur podróży
Financial Risk as a Determinant of Demand for Travel Agencies' Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 430-443, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Ryzyko finansowe, Popyt, Usługi, Biuro podróży
Financial risk, Demand, Services, Travel agency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne realia gospodarcze cechuje duży stopień rosnącego ryzyka i niepewność w osiąganiu wytyczonych celów ilościowo-jakościowych wszystkich przedsiębiorstw turystycznych, w tym również polskich biur podróży. Negatywny aspekt ryzyka w biurach podróży sprowadza się do ogłaszania upadłości gospodarczej. Najwięcej przypadków bankructw biur podróży można było zaobserwować w latach 1997-2002, kiedy w Polsce kształtował się dopiero czarterowy rynek turystyczny. W ostatnim okresie sytuacje takie zdarzały się rzadziej, i tak w 2003 roku upadłość gospodarczą ogłosiło sześć biur podróży - 17 lipca 2009 roku biuro podróży "Kopernik Travel", 13 września 2010 roku biuro podróży "Selectours", a 29 września 2010 roku biuro podróży "Orbis Travel".(fragment tekstu)

A problem of financial risk in Polish travel agencies has been a significant issue in recent years. It is connected with a current global financial crisis which at influences significantly on tourist demand. Indebted travel agencies have a low financial liquidity and are vulnerable to in-creased financial risk. Presented publication gives an answer for following questions: how to react against these tendencies, how to identify and measure financial risk. The conducted survey pointed out that the biggest threat for travel agencies are fluctuations of foreign currency rates, incoherent relations in payment commitments and not always favourable, both for a consumer and a travel agency, correlations between the quality and price of tourist services(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Biczysko, Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 83- 90, s. 188 i dalsze;
 2. P. Otto, Na Orbisie plajty się nie kończą, "Dziennik Gazeta Prawna" z 30 września 2010
 3. A. Niewrzędowski, Kolejne biura podróży mogą upadać, A company of Allianz; T. Starus, Rating biur podróży, "Puls Biznesu" z 30.09.2010 r.
 4. M. Grzegorczyk, Rośnie liczba biur turystycznych z długami, "Puls Biznesu" z 29.09.2010r.
 5. A. Dmowska, Słownik współczesnego języka polskiego, wyd. I, Wyd. WILGA, Warszawa 1996, s. 990
 6. T.T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 48, 61, 64, 68;
 7. Glosariusz Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego wydawanych przez Audytorów Wewnętrznych, s. 5;
 8. www.iia.org.pl.
 9. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 9-10
 10. K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, op. cit., s. 18-25;
 11. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. R.N. Hanisz, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010;
 12. J. Holliwell, Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym, Wyd. Liber, Warszawa 2001
 13. D. Michalak, Wpływ niekorzystnych warunków pogodowych na branżę turystyczną, "Rynek Podróży" 2011, nr 3-4, Warszawa 2011, s. 39- 40.
 14. Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wy-kroczeń, DzU nr 106 z 29 kwietnia 2010 r., poz. 672
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sum gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, DzU nr 238 z 17 grudnia 2010 r., poz. 1584.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu