BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Latosińska Jolanta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Popyt na przestrzeń turystyczną. Przykład biura podróży Polan Travel w Bielsku-Białej
Demand for Tourist Space. The Example of the Polan Travel Agency in Bielsko-Biała
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 445-459, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Turystyka, Biuro podróży, Popyt turystyczny
Tourism, Travel agency, Tourist demand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest chęć wykazania, że biuro podróży kreuje przestrzeń turystyczną poprzez organizowanie imprez turystycznych, a oferowanie wyjazdów i sprzedaż kreuje między innymi popyt na przestrzeń turystyczną. Biura podróży organizują wyjazdy turystyczne z myślą o satysfakcji klienta, która jest jednym ze źródeł zysku przedsiębiorstwa. W przypadku pojawienia się owej satysfakcji, klient będzie skłonny zapłacić więcej, będzie starał się korzystać wyłącznie z usług danego biura tak długo, jak biuro da mu do tego powód; klient będzie namawiał innych, aby skorzystali z usług "sprawdzonego" biura podróży. Efekty te kolejno można nazwać efektem spełnionego wymagania, efektem lojalności i efektem pozytywnej informacji. Pojawiający się zysk w przedsiębiorstwie pozwoli na organizowanie jeszcze bardziej atrakcyjnych wyjazdów, a skoncentrowanie się na określonych wymaganiach i potrzebach klientów pozwoli na specjalizację biura, obsługę konkretnych segmentów rynku i przygotowanie oferty na miarę potrzeb. Być może taka specjalizacja pozwoli nie tylko na profesjonalizm i odróżnienie się od konkurencji, ale również na obniżenie kosztów wyjazdów i zwiększenie popytu turystycznego4. Oczywiście utrzymanie się biur podróży na rynku turystycznym uzależnione jest od siły nabywczej klientów, która bywa zmienna, ale to klient decyduje o tym, z usług którego biura skorzysta. (fragment tekstu)

The article regards the tourist space established on the basis of the tourist trips organized in 2004 and 2009 by the Polan Travel Agency in Bielsko-Biała. The spatial range of those trips in 2004 was mainly national, while in 2009 - national and Euro-pean. The analysis also included the spatial range of the clients‟ places of residence, which in 2004 was described as regional, and in 2009 - supraregional. In both cases the spatial range tended to grow as regarded the number of the visited destinations and regions, as well as the number of the clients‟ places of residence. Moreover, the author presents a general description of the travel agency in question, the tourist product, as well as discusses the incoming tourism and the organization of cultural events (festivals).
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Niezgoda, P. Zmyślony Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003, s. 38.
  2. J. Latosińska, Przestrzeń turystyczna - jedno pojecie dwa znaczenia. Rozważania na temat indywidualnej przestrzeni turystycznej,
  3. "Turyzm" 2006, nr 16/2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 93-98;
  4. A. Niezgoda, Nowe trendy w popycie wyzwanie dla obszarów recepcji turystycznej,
  5. Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, red. S. Tanaś, ŁTN, Łódź 2010, s. 21-33
  6. B. Włodarczyk, Przestrzeń turystyczna. Istota koncepcje determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 269.
  7. L. Mazurkiewicz, Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa 2002, s. 403.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu