BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybowski Marek (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Dysproporcje w rozwoju społeczeństw innowacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego
Disparities in the Innovative Societies Development tn the Baltic Sea region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 483-493, bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Innowacje marketingowe, Społeczeństwo informacyjne
Marketing innovations, Information society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Innowacyjność jest sercem gospodarki opartej na wiedzy - stwierdza się w pierwszym wydaniu Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (1992)1. Jak wynika z raportu o innowacyjności gospodarki Polski, opracowanego pod kierownictwem prof. Tadeusza Baczko z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, w 2011 roku w Polsce powstało 77 innowacyjnych produktów, ale ich liczba systematycznie spada. W czasie konferencji pt. "Fundusze Europejskie w rozwoju najbardziej innowacyjnych produktów w Polsce" organizowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Sieć Naukową MSN 1 grudnia 2011 roku prof. Baczko poinformował, że firmy polskie opracowały w 2011 roku tylko 77 produktów innowacyjnych, w 2010 roku było ich 91, a w 2007 - 110. Mniejszą innowacyjność wykazują również firmy. Według prof. Anny Wziątek-Kubiak w Polsce jest 28% firm innowacyjnych, podczas gdy w Europie Zachodniej jest ich dwa razy więcej.(fragment tekstu)

In the article the author presents the innovative societies in the Baltic Sea Region, taking into consideration economy context. The observation of the changes in the coun-tries of the Baltic Sea Region can be seen as the feedback between different kinds of inno-vation (i.e. product, process, organisational and marketing innovations). Disparities in the innovative societies in the Baltic Sea Region is noticeable. Denmark, Finland, Germany, Sweden are the leaders in key aspects of innovation. Estonia is the innovation follower and Poland is the moderate innovator. Latvia and Lithuania are modest innovators.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Directorate-General for Re- search, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010.
 2. Barroso J.M., Innovation Priorities for Europe, European Council, 4 February 2011,
 3. Europe and the global information society, Recommendations to the European Council, Bruksela 1994.
 4. Europe's Digital Competitiveness Report. Volume 2: i2010 - ICT Country Pro-files, Commission of the European Communities, COM(2009) 390, SEC (2009) 1104, Brussels, 04.08.2009.
 5. European Innovation Scoreboard 2010. The Innovation Union's Performance Scoreboard for Research and Innovation, European Commission, 1 February 2011.
 6. Go Global!. Raport o innowacyjności polskiej gospodarki, Warszawa 2011.
 7. Grzybowski M., Klastry przemysłowo-usługowe jako organizacje wiedzy, w: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 495-501.
 8. Grzybowski M., Ryzykanci w sferze innowacji, "Transfer Wiedzy" nr  2/2011.
 9. Gutowska I., Komercjalizacja wynalazków, "Innowacyjni" nr 6 (16)/2011.
 10. Igielski M., Działania proinnowacyjne polskich przedsiębiorstw, "Transfer Wiedzy" nr 2/2011.
 11. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 12. Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD, Eurostat, Paris 1992.
 13. Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD, Eurostat, Paris 2005.
 14. Projekt przewodni strategii Europa 2020. Unia innowacji, SEC(2010) 1161, COM(2010) 546, wersja ostateczna, Bruksela, 6.10.2010.
 15. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań z lat 2006-2010, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i  Opracowania Statystyczne, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu