BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalska-Dudek Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Przeorek-Smyka Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
"Turystyka smoleńska" przykładem produktu tanatoturystycznego biur podróży
"Smoleńsk Tourism" as an Example of Travel Agencies Thanatotourism Product
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 471-483, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Turystyka, Biuro podróży, Produkt turystyczny, Mroczna turystyka
Tourism, Travel agency, Tourist product, Dark tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie miejsca tanatoturystyki wśród form turystyki, przedstawienie rodzajów tanatoturystyki, zidentyfikowanie motywów, które wpływają na powstanie potrzeby odwiedzenia przestrzeni śmierci, a co za tym idzie - powstanie ruchu turystycznego związanego z tzw. dark tourism‟em. Rozważania zamknie analiza powstania produktu tanatoturystyczn-go biura podróży na przykładzie ofert tzw. turystyki smoleńskiej(fragment tekstu)

Thanatotourism is defined as a specific type of cultural tourism comprising jour-neys of a cognitive and religious nature to places documenting and commemmorating death. The main aim of this paper is to point a place of thanatourism among all tourism forms and to present thanatourism categories with examples of world tourism attractions as well as identifying motives of tourism movement connected with dark tourism phe-nomena, and finally to present how dark tourism motives influence the preparation of tourism packages done by travel agencies on the example of "smoleńsk tourism" offers(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Journal of International Heritage Studies", nr 1996, nr 2(4), s. 198-211.
  2. A.V. Seaton, Guided by the dark: From Thanatopsis to Thanatourism, w: "International Journal of Heritage Studies" 1996, nr 2 (4), s. 234-244
  3. Ph. Stone, A Dark Tourism Spectrum: towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions, w: "Tourism" 2006, vol. 54, No 2, s. 148.
  4. A.V. Seaton, Guided by the dark..., s. 234-244;
  5. S. Tanaś, Tanatoturystyka - kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowe,
  6. "Peregrinus Cracovienis" 2006, nr 17.
  7. Slavery, Contested Heritage and Thanatourism, red. G.M.S. Dann, A.V. Sea-ton, Haworth Hospitality Press, New York 2001;
  8. J.J. Lennon, M. Foley, Dark Tourism...
  9. G.M.S. Dann. The bark Side of Tourism,
  10. Etudes et Raports Centre International de Recherches et Etudes Touristique 1998, serie L, 14, Aix-en-Provence, s. 1-31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu