BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nitkiewicz-Jankowska Anna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Oferta turystyczna parków narodowych jako ważny czynnik rozwoju krajowego ruchu turystycznego
Tourist Traffic as a Result of the Demand for the Offer of National Parks in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 511-525, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Ruch turystyczny, Parki narodowe, Turystyka, Popyt turystyczny
Tourist movement, National parks, Tourism, Tourist demand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ruch turystyczny jest zjawiskiem polegającym na przemieszczaniu się w przestrzeni (podróżowaniu) w różnych celach, pod wpływem czynników natury społecznej, ekonomicznej i psychologicznej wpływający na rozwój gospodarki turystycznej w regionie dzięki wykorzystaniu istniejącego zaplecza turystycznego. Może on funkcjonować dzięki istniejącym relacjom pomiędzy nabywcami a sprzedającymi, czyli dzięki istniejącemu rynkowi turystycznemu. Rynek turystyczny może się rozwijać dzięki popytowi turystycznemu, który zdaniem W. Hunzikera i K. Krapfa - jest "sumą dóbr turystycznych, usług i towarów, które turyści są skłonni nabyć, przy określonym poziomie cen". J. Altkorn uważa, że można zgodzić się z tą definicją, pamiętając jednak, iż nabywanie owych dóbr polega jedynie na nabyciu prawa korzystania z nich, co różni usługę od produktów konsumpcyjnych. Popyt na usługi turystyczne podlega jednak tym samym prawom, co popyt na dobra konsumpcyjne, a mianowicie uzależniony jest od ceny produktu i dochodów konsumentów. Jednak ze względu na charakterystyczne cechy produktu, którym w tym przypadku jest usługa, inaczej może reagować na pewne zachowania produktu na rynku. Jedną z cech popytu turystycznego będzie jego sezonowość, której przyczyną są zjawiska przyrodnicze powodujące, że sezony turystyczne będą się kształtowały odmiennie dla różnych regionów, a nawet miejscowości(fragment tekstu)

Tourism in protected areas is determined by legal regulations. The existing offer of national parks in Poland is highly diversified and mostly depends on the types of tourist values, as well as the degree of tourism development. The aim of this article is to present the trends in tourist traffic in Polish national parks in years 2004-2009. The paper starts with the definition of a national park, presen-tation of its functions and basic rules, as well as possible tourist use. It also presents a short description of areas of environmental value, the degree of tourism development and the existing educational activities. Further on, the article includes the data regarding tourist traffic in the last six years, showing the existing trend which undoubtedly results from the demand for this type of tourist offer(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Nitkiewicz, Koncepcja markowego produktu turystycznego strefy przygranicznej województwa śląskiego, Maszynopis pracy doktorskiej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 84
  2. J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004,s.23
  3. R. Łazarek, Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2004, s. 84, 86.
  4. A. Nitkiewicz-Jankowska: Turystyczne walory przyrodnicze strefy przygranicznej województwa śląskiego,
  5. Acta Geographica Silesiana nr 6, WNoZ UŚ, Sosnowiec 2009, s. 53.
  6. A. Nitkiewicz-Jankowska, Park narodowy a rozwój turystyki w regionie,
  7. Potencjał turystyczny, Zagadnienia Przestrzenne, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 590, Szczecin 2010, s. 351-361.
  8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, (DzU z 2004 r. nr 92, poz. 880 wraz z późniejszymi zmianami).
  9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (DzU z 2005 r. nr 91, poz. 765)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu