BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gromelska Aleksandra (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Popyt turystyczny na rynku uzdrowiskowym na przykładzie Dolnego Śląska
Tourist Demand on the Health Resort Market on The Example of Lower Silesia
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 541-552, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Uzdrowiska
Tourist demand, Health resort
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu spotkać można dwojakie rozumienie terminu "turystyki zdrowotnej". W wąskim znaczeniu turystyka zdrowotna definiowana jest jako "zmiana stałego miejsca pobytu na pobyt w miejscowości klimatycznej, z zadaniem fizycznej i psychicznej poprawy zdrowia1", która stanowi formę turystyki nieskierowaną do osób chorych. W tym rozumieniu poprawa stanu zdrowia osób przewlekle chorych w uzdrowiskach nie jest traktowana jako turystyka zdrowotna. Jednakże w drugim - szerokim rozumieniu - turystyka zdrowotna definiowana jest jako "ogół stosunków i zjawisk wynikających z pobytu i podróży osób, dla których głównym motywem i celem dominującym jest leczenie, poprawa lub zachowanie zdrowia(fragment tekstu)

Article reveals the most important factors determining the demand for services in health resort tourism. Apart from group of determinants related to social changes, especially demographic, there were also economic - legal factors, determining the quality and competitiveness of spa services. Article also takes into account the impact of the crisis in the global economy on size of demand for services in health resort sector. On the Polish spa market, particular impact on demand had limitations connected with the arrival of German citizens, who constitute the most important, foreign audience of health resort services in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Wolski, Wypoczynek i turystyka w uzdrowiskach, Poznań 1978, s. 52-53,
 2. D. Dryglas, Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006, s. 69
 3. A. Białk-Wolf, Zdrowotna funkcja współczesnej turystyki,
 4. Turystyka zdrowotna, red. M. Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2010, s. 18.
 5. I. Łęcka, Nowe trendy w turystyce zdrowotnej, "Prace i Studia Geograficzne" 2003, t. 32, s. 175.
 6. I. Ponikowska, Kompendium Balneologii. Kierunki i wskazania do leczenia uzdrowiskowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 13-17
 7. Lecznictwo uzdrowiskowe, Ministerstwo Zdrowia, www.mz.gov.pl; oraz Obszary uznane za uzdrowiska, www.mz.gov.pl.
 8. Ministerstwo Skarbu Państwa, Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007-2011, listopad 2011, s. 147- 152, www.msp.gov.pl.
 9. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Mapa dotacji UE, www.mapadotacji.gov.pl.
 10. Koniunktura gospodarcza w krajach Unii Europejskiej w 2010 r. - umiarkowany wzrost gospodarczy, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2011, s. 27, www.mg.gov.pl
 11. T. Dziedzic, K. Łopaciński, A. Saja, J. Szegidewicz, Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na stan i perspektywy rozwoju sektora turystyki w Polsce, Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa 2009, s. 2-3, http://www.mg.gov.pl.
 12. Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Koniunktura gospodarcza w krajach Unii Europejskiej w 2010 r. - umiarkowany wzrost gospodarczy, Warszawa 2011, s. 26, www.mg.gov.pl
 13. J. Golba, Uzdrowiska polskie w Unii Europejskiej, "Jedziemy do wód w..." 2007, Biuletyn Informacyjny nr 1 Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, s. 11-15,
 14. www.sgurp.pl.
 15. E. Wyrwicz, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Kierunki rozwoju turystyki do 2015 r., ze szczególnym uwzględnieniem turystyki uzdrowiskowej, w: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, red. J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, s. 95.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu