BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubowicki-Vikuk Adrian P (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce
Medical Tourism as a Form of Manifestation of Contemporary Trends and Tendencies in Tourism
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 553-568, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Turystyka zdrowotna, Turystyka
Health tourism, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu (w ujęciu kompilacyjnym) jest zasygnalizowanie pojawienia się niszowej formy współczesnej turystyki, jaką jest turystyka medyczna, oraz próba jej zdefiniowania, ponadto określenie, czym są usługi turystyczno-medyczne, jaki jest ich zakres, cechy i rodzaje. Na tle megatrendów cywilizacyjnych wskazano także intensyfikację turystyki medycznej. W tym dążeniu autor zaimplementował metodę analizy źródeł wtórnych (desk research), głównie syntetyczną analizę stosownych publikacji naukowych i raportów. Trzeba podkreślić, iż jest to jedynie wynik badań wstępnych(fragment tekstu)

The purpose of article is to draw attention to the emergence of a new and niche form of modern tourism, mainly Medical Tourism. Owing to EU regulations on new principles for the use of health care system, a new opportunity has been created for developing this particular form of tourism. The first part of the article is a compilation - providing the background concepts for the idea of Medical Tourism as seen from the point of view of representatives of various sciences, the author also prescribes his own concept for the definition of "Medical Tourism" and a participant in this form of tourism, i.e. "medical tourist". In the following part, medical tourism services have been described, with particu-lar emphasis on their scope of providing services and features characterizing them. Moreover, important factors have been identified (e.g. individual, institutional, political factors) that are considered to be shaping the contemporary trends in Medical Tourism(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Dudek, Pojęcie turystyki w polskiej tradycji terminologicznej, "Folia Turistica" 2008, nr 19, s. 27-32.
 2. N. Lunt, P. Carrera, Medical tourism: Assessing the evidence on treatment abroad, "Maturitas" 2010, Vol. 66 (1), s. 28.
 3. J. Rab-Przybyłowicz, Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie,
 4. Potencjał turystyczny - zagadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2010, nr 53, s. 695-696.
 5. V.A. Crooks, L. Turner, J. Snyder, R. Johnston, P. Kingsbury, Promoting Medical Tour-ism to India: Messages, Images, and the Marketing of International Patient Travel, "Social Science & Medicine" 2011, Vol. 72, s. 726-732,
 6. doi: 10.1016/j.socscimed.2010.12.022, s. 2.
 7. M. Prochorowicz, Turystyka medyczna nową perspektywą dla polskich placówek służby zdrowia,
 8. Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, red. R. Grzywacz, WSIiZ, Rzeszów 2008, s. 133
 9. M. Sztorc, Podróże turystyczne obcokrajowców w celach zdrowotnych do Polski,
 10. Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia,
 11. red. W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, WSTiH, Gdańsk 2008, s. 567-579.
 12. A. Białk-Wolf, Potencjał rozwojowy turystyki medycznej,
 13. Potencjał turystyczny - zagadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2010, nr 53, s. 655
 14. D. Cormany, S. Baloglu, Medical travel facilitator websites: An exploratory study of web page contents and services offered to the prospective medical tourist, "Tourism Management" 2011, Vol. 32, no. 4, s. 709-716, 2010,
 15. doi:10.1016/j.tourman.2010.02.008, s. 1.
 16. A.P. Lubowiecki-Vikuk, Turystyka medyczna jako forma globalnej opieki zdrowotnej w kontekście rekreacyjnej aktywności fizycznej obywateli krajów Unii Europejskiej,
 17. Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych w warunkach globalizacji, red. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek, WSHiG, PSNARiT, Poznań 2010, s. 186.
 18. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, art. 3 i 4.
 19. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o usługach turystycznych, art. 3.
 20. A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 58.
 21. F. Moghimehfar, M. Hossein Nasr-Esfahani, Decisive factors in medical tourism destination choice: A case study of Isfahan, Iran and fertility treatments, "Tourism Management" 2011,
 22. doi:10.1016/j.tourman.2011.01.005
 23. A. Bukowska-Piestrzyńska, Finansowanie marketingu w ochronie zdrowia, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 26
 24. D. Dryglas, Innowacje produktowe turystyki uzdrowiskowej,
 25. Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, red. J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Krynica-Zdrój 2009, s. 171
 26. J. Naisbitt, Megatrendy, Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, ZYSK i S-ka, Poznań 1997.
 27. A. Grabowska, A. Sora, A. Szułczyński, Konsumenckie mikrogrupy: komunikacyjny po-ligon marketera, "THINKTANK" 2010/2011, nr 4(7), s. 59.
 28. W. Alejziak, Dylematy i wyzwania turystyki w początkach XXI wieku, "Episteme" 2009, nr 8, t. 1, s. 126, 130-133;
 29. European Travel Commission, www.etc-corporate.org;
 30. B. Marciszewska, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 24-28.
 31. C. Liu, B. Watts, D. Litaker, Access to and utilization of healthcare: the provider's role, "Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research" 2006, Vol. 6, no. 6, s. 653
 32. Species. Praktyczny przewodnik po świecie młodych mężczyzn, Discovery Communica-tions Europe Limited, London 2008, s. 30.
 33. A.P. Lubowiecki-Vikuk, Aspekty turystyki XXI wieku - nowe perspektywy,
 34. A.P. Lubowiecki-Vikuk, M. Paczyńska-Jędrycka, Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 38-39; część turystyki medycznej zostało uznane za jeden z pięciu "najdziwniejszych" trendów w turystyce. Nazwano ją mianem turystyki chirurgicznej, promowanej sloganem: "inny kraj - inna cena - inny nos";
 35. D. Hliwa, Pięć najdziwniejszych trendów w turystyce,
 36. www.ithink.pl, 5.02.2011
 37. V.A. Crooks, J. Snyder, Regulating medical tourism, "The Lancet" 2010, Vol. 376, no. 9751, s. 1465.
 38. D.W. Birch, L. Vu, S. Karmali, C. Johnson Stoklossa, A.M. Sharma, Medical tourism in bariatric surgery, "The American Jour-nal of Surgery" 2010, Vol. 199, s. 604-608.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu