BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sześciło Dawid (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
O pomostach między prawem a współczesnymi nurtami zarządzania publicznego
About Bridges between Law and Public Management Concepts
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 4 (22), s. 5-16, Bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Państwo prawne, Zarządzanie publiczne, Prawo administracyjne, Nowe zarządzanie publiczne
State governed by the rule od law, Public governance, Administrative law, New public management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postbiurokratyczne modele zarządzania publicznego, takie jak nowe zarządzanie publiczne czy governance, prze-budowały nie tylko teoretyczny, lecz także praktyczny krajobraz administracji publicznej, i to w skali globalnej. Oba główne nurty reform wywodzą się spoza prawniczego spojrzenia na administrację, które dominowało w świecie Weberowskiej biurokracji. Nauka prawa, wyraźnie przytłumiona ekspansją ekonomicznego, menedżerskiego czy socjologicznego spojrzenia na administrację publiczną, staje przed koniecznością wypracowania spójnej odpowiedzi na postulaty pozaprawniczych nurtów zarządzania publicznego. W artykule zarysowano teoretyczną koncepcję włączenia nauki prawa w główny nurt debaty na temat reformy administracji publicznej. Opiera się ona na założeniu, że nauka prawa, a także prawo i proces jego stosowania mają spełniać dwie zasadnicze funkcje: 1) ochronną - chronić wartości i prawa konstytucyjne w procesie reformowania administracji; oraz 2) instrumentalną - zapewnić niezbędne oprzyrządowanie prawne dla skutecznej realizacji postulatów współczesnych nurtów zarządzania publicznego. (abstrakt oryginalny)

Post bureaucratic concepts of public management, such as new public management and governance reshaped not only theoretical but also practical landscape of public administration, at a global scale. These two mainstreams of reforms originated from non-legal view on the administration, which was the key feature of Weberian bureaucracy. Legal approach to administration, in the light of the expansion of economic, managerial and sociological theories of public administration reform, faces the necessity to develop a coherent response to the recommendation of nonlegal models of public management. The article outlines the theoretical concept of incorporating the law perspective in the mainstream debate on the reform of public administration. It is based on the assumption that the theory of law and the legislation have to fulfill two basic functions: 1) protective - protect the constitutional values and rights in the process of reforming the administration and 2) instrumental - to provide the necessary equipment for the effective implementation of the public management reforms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansell C., Gash A. (2008). "Collaborative governance in theory and practice", Journal of Public Administration Research and Theory, 1.18, nr 4.
 2. Balcerowicz L. (2004). W kierunku ograniczonego państwa. Pruszków: Oficyna Wydawnicza Rewasz.
 3. Barnett C. (2009). "Publics and markets: What's wrong with neoliberalism?", w: S.J. Smith, R. Pain, S.A. Marston, J.P.Jones (red.), The SAGE handbook of social geographies, London: Sage.
 4. Bauman Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 5. Bevir M. (2007). "Editor's introduction: What is governance?", w: M. Bevir (red.), Public Governance, t. 1, London: Thousands Oaks.
 6. Błaś A. (2004). "W sprawie jedności działań organów administracji publicznej w demokratycznym państwie prawnym", w: J. Łukasiewicz (red.), Jakość administracji publicznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Cedzyna k. Kielc, 24-26 września 2004 r. Rzeszów.
 7. Bosiacki A., Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I. (2010). Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie. Warszawa: Liber.
 8. Box R.C., Marshall G.S., Reed B.J., Reed C.M. (2001). "New Public Management and substantive democracy", Public Administration Review, t. 61, nr 5.
 9. Cheung A.B.L. (1997). "Understanding public- sector reforms: global trends and diverse agendas", International Review of Administrative Sciences, t. 64, nr 4.
 10. Christensen R.K., Goerdel H. T., Nicholson- Crotty S. (2011). "Management, law, and the pursuit of the public good in public administration", Journal of Public Administration Research and Theory, t. 21, nr 1 (suplement).
 11. Christensen T., Laegreid P. (2001). "New Public Management. The effects of contractualism and devolution on political control", Public Management Review, t. 3, nr 1.
 12. Christensen T., Laegreid P. (2002). "New Public Management: Puzzles of democracy and the influence of citizens Journal of Political Philosophy, nr 3.
 13. Dixon J., Kouzmin A., Korac-Kakabadse N. (1998). "Managerialism - something old, something borrowed, little new: Economic prescription versus effective organizational change in public agencies", International Journal of Public Sector Management, 1.11, nr 2-3.
 14. Dollery B.F., Wallis J.L. (2009). "Niesprawności rynku, niesprawność rządu, przywództwo i polityka publiczna", Zarządzanie Publiczne, nr 2.
 15. Drechsler W. (2005). "The rise and demise of the New Public Management", Post-autistic Economics Review, nr 33.
 16. Gray A., Jenkins B. (1995). "From public adminis-tration to public management: Reassessing the revo-lution?", Public Administration, t. 73, nr 1.
 17. Guy Peters B., Pierre J. (1998). "Governance without government? Rethinking public administration", Journal of Public Administration Research and Theory, t. 8, nr 2.
 18. Haque S. (2008). "Global rise of neoliberal state and its impact on citizenship: Experiences in developing nations", Asian Journal of Social Science, t. 36, nr 1.
 19. Harvey D. (2007). A Brief History ofNeoliberalism. Oxford: Oxford University Press.
 20. Hood C. (1991). ,A public management for all seasons?", Public Administration, t. 69, nr 1.
 21. Izdebski H. (2005). "Badania nad administracją publiczną", w: J. Hausner (red.), Administracja publiczna (wyd. 2). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 22. Izdebski H., Kulesza M. (2003). Administracja pu-bliczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa: Liber.
 23. Jaxa-Dębicka A. (2008). Sprawne państwo. Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA.
 24. Kańska K. (2004). "Towards administrative human rights in the EU. Impact of the charter of fundamental rights", European Law Journal, 1.10, nr 3.
 25. Kickert W.J.M. (2005). "Distinctiveness in the study of public management in Europe. A historical-institutional analysis of France, Germany and Italy", Public Management Review, t. 7, nr 4.
 26. Klages H., Lôffler E. (1998). "New public mana-gement in Germany: the implementation process of the New Steering Model", International Review of Administrative Sciences, t. 64, nr 1.
 27. Kulesza M. (2009). "O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów", Samorząd Terytorialny, nr 12.
 28. Lipowicz I. (2007). "Dylematy zmiany siatki pojęciowej w nauce prawa administracyjnego", w: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 29. Longchamps F. (1994). Założenia nauki administracji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (reprint).
 30. Mintzberg H. (1996). "Managing government. Governing management", Harvard Business Review, May/June.
 31. Moe R.C. (1997). "The importance of public law: New and old paradigms of government management", w: P.J. Cooper, C.A. Newland (red.), Handbook of Public Law and Administration. San Francisco: Jossey-Bass.
 32. Moe R.C., Gilmour S. (1995). "Rediscovering principles of public administration: The neglected Foundation of Public Law", Public Administration Review, nr 2.
 33. Niewiadomski Z. (2010). "Pojęcie administracji publicznej", w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego (t. 1): Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.
 34. OECD (2005). Modernising Government: The Way Forward. Paris: OECD Publishing.
 35. OECD (2007). Performance Budgeting in OECD Countries. Paris: OECD Publishing.
 36. Osborne S.P. (2006). "The new public governance?", Public Management Review, 2006, t. 8, nr 3.
 37. Osborne S.P. (red.) (2009). The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance. London-New York: Routledge.
 38. Plant R. (2010). The Neo-liberal State. Oxford: Oxford University Press.
 39. Pollitt C., van Thiel S., Homburg V. (2007). "New Public Management in Europe", Management Online REview, October 15.
 40. Regulski J., Kulesza M. (2009). Droga do samorządu. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska.
 41. Stoker G. (2008). "Zarządzanie jako teoria: pięć propozycji", Zarządzanie Publiczne, nr 4.
 42. Supernat J. (2004). .Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management", w: E. Ura (red.), Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Olszanica 23-26 maja 2004 r. Rzeszów: Mitel.
 43. Toonen T.A.J. (2007). "Administrative reform: Analytics", w: B. Guy Peters, J. Pierre (red.), The Handbook of Public Administration. London: Sage.
 44. Vabo M. (2009). New Public Management. The Neoliberal Way of Governance Way of Governance, Rannsoknarritgeroir/Working Papers, nr 4.
 45. Vigoda E. (2002). "The legacy of public adminisadministration: Background and review", w: E. Vigoda (red.), Public Administration. An Interdisciplinary Critical Analysis. New York: Marcel Dekker.
 46. Zalewski A. (2005). Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1898352942201
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu