BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molenda Artur
Tytuł
Medialny wizerunek administracji rządowej. Analiza zagadnienia na podstawie wybranych artykułów prasowych opublikowanych w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej w pierwszym kwartale 2011 r.
Media Image of the Government Administration. Analysis of the Issue of Published Articles on the Base Chosen in "Gazeta Wyborcza" and "Rzeczpospolita" in the First Quarter of 2011
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 4 (22), s. 42-51, Bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
Prasa, Rynek prasy, Wizerunek państwa, Media, Administracja publiczna, Wizerunek medialny
Press, Press market, Image of the country, Media, Public administration, Media image
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita
,
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań, których celem była analiza medialnego wizerunku polskiej administracji rządowej. Materiał badawczy stanowią artykuły prasowe opublikowane w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej w pierwszym kwartale 2011 r., które opisywały i komentowały bieżącą działalność rządowej części sektora publicznego. Rozważania autora koncentrują się na tym, w jaki sposób i w jakich okolicznościach wizerunek administracji publicznej jest potwierdzany, modyfikowany i kształtowany przez ogólnopolską prasę w procesach medialnej komunikacji z czytelnikami/obywatelami. W tym celu autor dokonał przeglądu prasowych enuncjacji dotyczących aktywności i funkcjonowania dwóch wybranych ministerstw oraz dwóch urzędów centralnych, wskazując na podstawowe tendencje w zakresie form medialnego wizerunku sektora publicznego. Artykuł stanowi zredagowany fragment pracy dyplomowej napisanej dla Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (MSAP) w 2011 r. w ramach studiów podyplomowych na kierunku "Zarządzanie w administracji publicznej", w której autor naukowemu oglądowi poddał również obecność samorządu terytorialnego na medialnej mapie polskiej administracji publicznej, a także przeanalizował znaczenie wpływu historycznych, społecznych oraz kulturowych kontekstów i uwarunkowań na aktualny wizerunek polskiego sektora publicznego. (abstrakt oryginalny)

The article is presenting findings, of which analysis of the media image of the Polish government administration was a purpose. Published articles constitute the research material found in "Gazeta Wyborcza" and "Rzeczpospolita" in the first quarter of 2011 which contents described and commented the current activity of the government's part of the public sector. The author's deliberations are concentrating on in what way and what circumstances the image of the civil service is confirmed, modified and shaped through the prism of the all-Polish press in processes of the media communication with readers/citizens. For that purpose the author checked the press enunciations concerning the activity and functioning of two chosen ministries and of two central offices, pointing at essential tendencies in forms of the media image of the public sector. The article is the edited excerpt of the postgraduation work of management in the civil service written for MSAP in 2011, in which the author also subjected the presence of the local self-government at the media map of the polish public administration and also analysed meaning of the influence of historical, social and cultural contexts and conditioning on the current image of the Polish public sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków: Znak.
 2. Bauman Z. (2011). "Niepewna przyszłość merytokracji", Gazeta Wyborcza, 26-27 marca.
 3. Bednarek M. (2011a). "Masz problem? To dzwoń", Gazeta Wyborcza, 25 lutego.
 4. Bednarek M. (201lb). "Polski konsument jak z Barei", Gazeta Wyborcza, 15 marca.
 5. Cieślak-Wróblewska A. (2011). "Zamieszanie w gminach, będzie cięcie wydatków?", Rzeczpospolita, 24 lutego.
 6. Dec Ł. (2011). "Decyzja UOKiK nie zniszczy e-rynku", Rzeczpospolita, 5-6 lutego.
 7. Derdziuk Z. (2011). "To nie ZUS odpowiada za swój deficyt", Gazeta Wyborcza, 19 stycznia.
 8. Dolnicki B. (2006). Samorząd terytorialny. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 9. Filek J. (red.) (2004). Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego. Poradnik dla samorządów. Kraków: MSAP.
 10. Filek J. (2007). "Co to jest dobra administracja", w: D. Bąk (red.), Etos urzędnika. Warszawa: WaiP.
 11. Gabryel P. (2011). "Polska nauka na (nie)wolnym rynku", Rzeczpospolita, 10 stycznia.
 12. Giddens A. (2007). Nowoczesność i tożsamość. Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przekł. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Giedrojć K. (2004). Public relations w administracji. Ostrołęka: Alpha pro.
 14. Glapiak E. (2011). "Tylko reformy obniżą zadłużenie", Rzeczpospolita, 19 stycznia.
 15. Grynkiewicz T., Makarenko V. (2011). "Empik bez Merlina", Gazeta Wyborcza, 5-6 lutego.
 16. Grynkiewicz T., Poznański P. (2011a). "Darmowy internet, ale z cenzurą?", Gazeta Wyborcza, 13 stycznia.
 17. Grynkiewicz T., Poznański P. (201lb). "SMS-owa pułapka", Gazeta Wyborcza, 9 lutego.
 18. Hausner J. (red.) (1999). Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik. Kraków: MSAP.
 19. Izdebski H. (2003). "Administracja w systemie politycznym", w: J. Hausner (red.), Administracja publiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Izdebski H. (2007). "Od administracji publicznej do public governance", Zarządzanie Publiczne, nr 1.
 21. Jabłoński P. (2011), "Zdrowy rozsądek pani prezes", Rzeczpospolita, 15-16 stycznia.
 22. Karwińska A., Mikułowski-Pomorski J., Pacholski M. (2002). Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 23. Knecht Z. (2006). Public relations w administracji publicznej. Teoria, praktyka, badania. Warszawa: C.H. Beck.
 24. Krasnodębska-Tomkiel M. (2011). "Gdy panna młoda już czeka przed ołtarzem", Rzeczpospolita, 11 lutego.
 25. Kudrycka B. (2011). "Przeciw prowincjonalizmowi, za humanistyką", Gazeta Wyborcza, 18 stycznia.
 26. Luterek M. (2010). E-government. Systemy informacji publicznej. Warszawa: WAiP.
 27. Malec E. (2011). "Prawo złej uczelni", Rzeczpospolita, 17 marca.
 28. Malinowski A. (2011). "O potrzebie wyregulowania regulatorów", Rzeczpospolita, 25 lutego.
 29. Mazurek R. (2011). "Reżim Platformy da się przeżyć", Rzeczpospolita, 8-9 stycznia.
 30. Mazurkiewicz P. (2011a), "Kary dla nieuczciwych", Rzeczpospolita, 23 marca.
 31. Mazurkiewicz P. (2011b). "Nie myślałam o dymisji", Rzeczpospolita, 15-16 stycznia.
 32. Mazurkiewicz P., Piszczatowska J. (2011). » PGE nie może kupić Energi, rząd został bez miliardów", Rzeczpospolita, 15-16 stycznia.
 33. Modzelewski K. (2011). "Nauka nie jest od zarabiania. A humanistyka - już na pewno", Gazeta Wyborcza, 15-16 stycznia.
 34. Osiatyński W. (2011). "Profesor od 9 do 17", Gazeta Wyborcza, 12-13 lutego.
 35. Peters B.G. (1999). Administracja publiczna w systemie politycznym, przekł. K.W. Frieskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 36. Pezda A. (2011). "Uczelnie niepubliczne: Ta reforma to nasza plajta", Gazeta Wyborcza, 19 stycznia.
 37. Poznański P. (2011a). "Szczęściarz wśród smutasów", Gazeta Wyborcza, 19-20 lutego.
 38. Poznański P. (2011b). "Teleoszustwo 'na Streżyńską'", Gazeta Wyborcza, 25 lutego.
 39. "Przeciw degradacji nauki i zagrożeniu wolności debaty" (2011). Rzeczpospolita, 24 lutego.
 40. "Regulator zmniejszy przychody operatorów" (2011). Rzeczpospolita, 4 marca.
 41. Reszka P.P. (2011). "Zespół od dobrych praktyk w szkołach wyższych", Gazeta Wyborcza, 22 lutego.
 42. Rusinek M., Załazińska A. (2005). Retoryka pod-ręczna. Kraków: Znak.
 43. Samcik M. (2011). "OFE! KLIP", Gazeta Wyborcza, 25 marca.
 44. Seredyn S. (2001). "Druga generacja szkoły frankfurckiej - teoria działania komunikacyjnego Jurgena Habermasa", w: B. Dobek-Ostrowska (red.), Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 45. Skwirowski P. (2011). "Śliczny fiskus z okienka", Gazeta Wyborcza, 5-6 marca.
 46. Stiglitz J. (2004). Ekonomia sektora publicznego, przekł. R. Rapacki et al. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 47. Streżyńska A. (2011). Jeden regulator dla mediów i telekomunikacji", Rzeczpospolita, 18 marca.
 48. "Szef PGE ostro krytykuje prezes UOKiK"(2011).
 49. Wagner I. (2011). "Szare komórki nie wystarczą", Rzeczpospolita, 28 stycznia.
 50. Wronkowska S., Zmierczak M. (red.) (2000). Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie. Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 51. Zagórski S. (2011). "Naukowiec najbogatszy duchowo", Gazeta Wyborcza, 28 stycznia.
 52. Zasuń R. (2011). "PGE bez Energii", Gazeta Wyborcza, 15-16 stycznia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1898352942204
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu