BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajkowska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Inwestycje mikroprzedsiębiorstw i źródła ich finansowania
Investments of Microenterprises and Sources of Their Financing.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 140-150, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Nakłady inwestycyjne, Inwestycje, Mikroprzedsiębiorstwo
Capital expenditure, Investment, Micro-enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Po integracji polscy mikroprzedsiębiorcy zwiększyli nakłady inwestycyjne. Z drugiej strony firmy zmuszone są pokonywać negatywne konsekwencje integracji europejskiej, m.in. koszty związane z liberalizacją handlu, ochroną środowiska, transportem, alokacją zasobów, standardami technicznymi, dostosowaniem się do nowych przepisów. Rozwój firmy, a zwłaszcza inwestycje i podniesienie poziomu technologicznego, wymaga odpowiedniego finansowania. Mikroprzedsiębiorstwa potrzebują zewnętrznych źródeł finansowania na przedsięwzięcia inwestycyjne, aby móc dalej się rozwijać i podnosić swój prestiż oraz zwiększać wartość firmy. Kryzys finansowy utrudnił dostęp do kredytu inwestycyjnego dla mikroprzedsiębiorstw i podwyższył jego cenę, co wpłynęło negatywnie na firmy korzystające z tego typu instrumentów.(fragment tekstu)

This article aim is to analyze the scope of investment processes in microenterprises, sources of financing investments activities, including the current economic situation. At the beginning paper presents special predispositions of the smallest businesses to invest, and then is presented the range o their investment activities in the period 2005-2010.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa kołem napędowym polskiej gospodarki, www.bankier.pl (9.11.2005).
 2. Sankowski, Wyznaczniki procesu inwestycyjnego, http://www.twoja-firma.pl (27.07.2005).
 3. M. Strużycki, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2002, s. 21-22.
 4. A. Kowalik, Inwestycje w 1992 r. - zastój w dużych, ożywienie w małych, "Rzeczpospolita" 1993, nr 35, s. 3.
 5. Działalność gospodarcza małych przedsiębiorstw w 1996 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1997, s. 32.
 6. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2011, s. 9.
 7. Podstawy ekonomiki przemysłu, red. W. Janusz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 72; J. Jędrzejczak-Gas, Małe i średnie przedsiębiorstwa jako czynnik rozwoju współczesnych gospodarek - wykład, Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007; J. Hozner, I. Markowicz, Małe firmy - analizy i diagnozy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002; Z. Dach, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001; E. Odorzyńska, Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000 nr 6, s. 6.
 8. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, lipiec 2009, s. 42.
 9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, red. S. Pyciński, A. Żołnierski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007, s. 34-35.
 10. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2005 r., Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, czerwiec 2006, s. 15.
 11. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2007 r., GUS, Warszawa, 16.10.2008, s. 2.
 12. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, red. A. Żołnierski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 52.
 13. Przedsiębiorczość w Polsce, 2009..., s.43.
 14. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw..., s. 53-54.
 15. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2008 r., GUS, Warszawa 2009.10.16, s. 2.
 16. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, red. A. Wilmańska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 57, 59.
 17. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2009 r., GUS, Warszawa 2010, s. 2.
 18. Przedsiębiorczość w Polsce, 2011..., s.41.
 19. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2010 r., GUS, Warszawa 2011, s. 3.
 20. W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaut, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 60.
 21. Polscy przedsiębiorcy planują jedne z najwyższych inwestycji w UE, KPMG, http://www.kpmg.com, (7.04.2011).
 22. Mikroprzedsiębiorcy w Polsce optymistyczni, http://www.egospodarka.pl (17.05.2010).
 23. World Bank, Doing Business 2009, Washington DC, Palgrave Macmillan, IFC i The World Bank 2009.
 24. W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaut, D. Szubert, Procesy inwestycyjne..., s. 38.
 25. Badanie przeprowadzone przez Krajowy Rejestr Długów wśród 1800 przedsiębiorstw z całej Polski.
 26. Polskie firmy ograniczają inwestycje, źródło: Krajowy Rejestr Długów, Bankier.pl Polski Portal Finansowy,http://www.bankier.pl (27.10.2011).
 27. Małe i średnie przedsiębiorstwa kołem napędowym polskiej gospodarki, www.bankier.pl (9.11.2005).
 28. T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie - wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001, s. 62-63.
 29. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw..., s. 62.
 30. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury,Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011 (badanie kwartalne; wykorzystano publikację za II kw. 2011 r.).
 31. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, lipiec 2010, s. 83.
 32. Trendy rozwojowe sektora MSP w drugiej połowie 2010 roku, Ministerstwo Gospodarki (Departament Analiz i Prognoz), Warszawa kwiecień 2011.
 33. Przedsiębiorczość w Polsce..., s. 81.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu