BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fila Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Mikrokredyty w Unii Europejskiej - istota, znaczenie, instrumenty
Microcredits in European Union - Essence, Meaning, Instruments
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 151-158
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Mikrofinanse, Kredyt, Rynki finansowe
Microfinance, Credit, Financial markets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mikrofinanse to zjawisko, które współcześnie przeżywa rozkwit w różnych regionach świata. Geneza mikrofinansowania związana jest co prawda z krajami azjatyckimi1, ale idea ta rozprzestrzeniła się w krajach Ameryki Południowej i Afryki, docierając także do Stanów Zjednoczonych i Europy. Mikrofinanse, utożsamiane do tej pory z krajami o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwijają się obecnie również w krajach wysokorozwiniętych, ale przeznaczone są dla węższej grupy społeczeństwa, tj. osób najuboższych, dyskryminowanych społecznie i często niemających dostępu do rynku finansowego.(fragment tekstu)

Microcredit is the most recognized and powerful instrument of microfinance. This is a small loan offered by Microfinance Institutions (MFIs) to people in need. This sources often allows people to invest in small business, make themselves self-employed and break the chain of poverty. However, microfinance is not only about lending. It includes all area of services like insurance, bank accounts or fund transfer. Microfinance helps to lift people out of poverty. However, it is not an ultimate solution to eradicate worldwide poverty. For community to achieve sustainable development, other activities should appear along with microfinance. Financial education, capacity building, investments in infrastructure and legal reforms are also crucial factors of development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. From exclusion to inclusion through microfinance, Critical issues, Report 1 - Social and Financial Exclusion Map, April 2007, s. 12, www.european-microfinance.org (10.11.2011).
 2. J. Ledgerwood, Microfinance book. An Institutional and Financial Perspective, World Bank, Washington 1998, s. 1.
 3. Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym, red. B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, Difin, Warszawa 2011, s. 11.
 4. C. Kreuz, Microlending in Germany, Working Paper No. 41, International Labour Office, Geneva 2006, s. 8.
 5. B. Jayo, S. Rico, M. Lacalle, Overview of Microcredit Sector in the European Union 2006-2007, EMN, Working Paper No. 5, July 2008, s. 21.
 6. M. Unterberg, Microfinance as a European Policy issues - Policy images and venues, 5th Annual Conference, Nice, European Microfinance Network, 2008, s. 44.
 7. H. Kraemer-Eis, A. Conforti, Microfinance in Europe. A market overview, Working Paper 2009/001, EIF Research and Market Analysis, s. 6.
 8. Mikrokredyty w Europie..., s. 48-50.
 9. B. Jayo, S. Rico, M. Lacalle, Overview of Microcredit Sector..., s. 36.
 10. B. Armendáriz, Microfinance for Self-Employment Activities in the European Urban Areas: Contrasting Crédal in Belgium and Adie in France, Solvay Brussels School of Economics and Management Centre Emile Bernheim, CEB Working Paper, October 2009, No. 09/041, s. 13.
 11. B. Mikołajczyk, Mikrofinanse nowym wyzwaniem Unii Europejskiej (aspekt humanistyczny), Annales, Etyka w życiu gospodarczym, SWSZEIZ, Łódź 2009, s. 91.
 12. Microcredit in Europe. Experience of savings banks, ESBG, September 2007, s. 6.
 13. S. Sundaresan, Microfinance. Emerging Trends and Challenges, Ed. Edward Elgar, Cheltenham, Northamptopn 2008, s. 25.
 14. IP/09/1070 z dnia 2 lipca 2009 r., IP/09/859 z dnia 3 czerwca 2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu