BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Idzik Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wzorce korzystania z usług bankowych w segmencie mikrofirm
Microenterprises and Their Use of Banking Services.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 159-170, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Usługi bankowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Banking services, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiciele niemal każdego banku na polskim rynku oceniają1, że warto obsługiwać firmy mikro, małe i średnie, ze szczególnym akcentem na firmy średnie2. Rosnące zainteresowanie obsługą firm wynika nie tylko z samego potencjału wyrażonego liczbą aktywnie działających przedsiębiorstw w Polsce, ale również z rosnącego upowszechnienia szerokiego wachlarza usług bankowych wśród przedsiębiorców3. Przedsiębiorcy są również zgodni w ocenie, iż ich firmy we współczesnej gospodarce nie mogłyby funkcjonować bez współpracy z bankami4. Wykorzystując różne usługi finansowe, przedsiębiorstwa mogą realizować bieżące transakcje, zwiększać nakłady inwestycyjne, powiększać kapitał obrotowy, lepiej zarządzać finansami firmy oraz rozwiązywać przejściowe problemy z brakiem płynności5. Segment firm mikro, małych i średnich pozostawia ogromny obszar do wzrostu rynku usług bankowych. Przedsiębiorcy są jednak w tym względzie mniej optymistyczni niż środowisko bankowe. Cechą charakterystyczną relacji przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu w Polsce jest niewielka chęć do nawiązywania kontaktów ze wszelkimi instytucjami otoczenia biznesu6. Sytuacja ta dotyczy również banków. Przedsiębiorcy, w szczególności z segmentu mikro, w bardzo ograniczonym zakresie korzystają z szerokiego wachlarza produktów i usług bankowych.(fragment tekstu)

The article presents the results of empirical studies using the services of banks among the microentrepreneurs. The empirical material was comprised of the results of the newest, unpublished, surveys among the entrepreneurs on a nationwide, representative sample of N = 800 micro-sized companies. According to the research sector micro-enterprises business is very diverse in terms of scale and scope of use of banking services. Microentrepreneurs use only a basic set of banking services. Entrepreneurs are not ready to adopt a standardized bank's offer. It is necessary to place on education and creating needs to use the services of financial institutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Monitor Bankowy 2011, TNS Pentor, Warszawa 2011, s. 6-8.
 2. V. Wallace, A. Herrick, What Banking Leeds to Become, Strategy + Business, Iss. 57, Booz&Co, Winter 2009, s. 45.
 3. Ch. Skinner, The future of banking In a globalised Word, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2007, s. 76-84.
 4. M. Idzik, Building competitiveness through cooperation of entrepreneurs with banks, Research Papers of Wroclaw University of Economics No. 158, Wrocław 2011, s.966-979.
 5. M. Siudak, Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s.8-10
 6. Warunki powstawania i działalności oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw 2005,GUS, Warszawa 2005, s.16.
 7. S. Kasiewicz, Zarys przyszłego modelu bankowości komercyjnej. Polski sektor bankowy w perspektywie 2030 r., SGH, ZBP, Warszawa 2010, s. 40.
 8. P. Kulawczuk, Ocena dochodowości segmentu MSP dla banków w perspektywie do roku 2009, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009, s. 14-17.
 9. D. Blanchflower, P. Levine, D. Zimmerman, Discrimination in the small-business credit market, "The Review of Economics and Statistics" 2003, Vol. 85, No. 4, s.930-943.
 10. New Organization and Business Model (1st issue), Collaboration Framework Task Work package WPI, July 27, 2007, s. 276.
 11. E. Śmiłowski, Difficult relations between banks and SMEs, "Polish Market" 2010, nr 11 (172), s. 7.
 12. M. Idzik, Contemporary problem of financing the micro-, small land medium-sized enterprises as well as their development, Research Papers of Wroclaw University of Economics nr 158, Wrocław 2011, s. 124-137.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu