BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kornecki Janusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Możliwości wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej w finansowaniu rozwoju sektora msp w Polsce (na przykładzie województwa łódzkiego)
The Possibilities of Using Financial Engineering Instruments to Finance Sme Sector Development (EXEMPLIFIED by the Lodz Region)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 171-178
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Inżynieria finansowa, Finanse, Sektor przedsiębiorstw, Inicjatywa JEREMIE
Financial engineering, Finance, Manufacturing sector, Joint European Resources for Micro and Idiom Enterprises (JEREMIE)
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Do głównych instrumentów inżynierii finansowej zalicza się poręczenia, pożyczki oraz kredyty. Te dwa pierwsze instrumenty wspierają rozwój tych małych i średnich przedsiębiorstw, które na rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytu. W szczególności ich oferta trafia w potrzeby tych przedsiębiorstw, które rozpoczynają działalność (tzw. start-upy), nie posiadają historii kredytowej oraz nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Innymi słowy są podmiotami mało wiarygodnymi dla banków. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, o atrakcyjności instrumentów inżynierii finansowej decydują przede wszystkim: preferencyjne warunki cenowe wsparcia finansowego oraz preferencyjne warunki finansowania związane z niskim wymaganym wkładem własnym.(fragment tekstu)

Nowadays there is a strong debate in the European Union how the structure of the EU budget for the years 2014-2020 should look like and how businesses should be supported. Predominantly it is argued that non-subsidy instruments should be used to a larger extent. The main arguments in this debate include negative interference of grant schemes with the market mechanisms, the possibility of wider use of EU funds (since they need to be returned by entrepreneurs) and prospected shortage of EU funds in the years to come. The article aims to present the possibilities of using financial engineering instruments for financing the development of the SME sector on the example of the Lodz region. Special attention is given to the JEREMIE initiative offering repayable financial assistance to SMEs in the form of loans and guarantees.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2010 roku, Warszawa 2010, s. 23.
 2. M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2010, s. 150.
 3. J. Kornecki, Efektywność wsparcia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przy udziale funduszy Unii Europejskiej, w: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, 238-253.
 4. K. Niklewicz, Koniec dotacji. Euro ma pracować, 19 września 2010 r., http://wyborcza.pl/ 1,75478,8398296,Koniec_dotacji__Euro_ma_pracowac.html.
 5. IBnGR, Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, s. 55.
 6. OECD, The SME Financing Gap: Theory and Evidence, 2006, Vol. I, s. 16.
 7. World Bank, Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access, World Bank Policy Research Report, Washington 2008, s. 16.
 8. D. Klonowski, Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst & Young, Warszawa 2009, s.20.
 9. Na podstawie danych zawartych w Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 33 i 48
 10. B. Bartkowiak, M. Korol, Fundusze pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa według stanu na 31 grudnia 2008 roku, Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Szczecin 2009, s. 8-10.
 11. Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, s.36.
 12. B. Bartkowiak, Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2009, podaję za: http://www.ksfp.org.pl/pl/Historia.aspx (8.12.2011).
 13. PAG Uniconsult, Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce - stan na dzień 31.12.2010 r., PAG Uniconsult, Warszawa 2011, s. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu