BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczka Teresa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie; Politechnika Poznańska)
Tytuł
Determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach
Capital Structure's Determinants in the Small and Medium-Sized Enterprises.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 179-188, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Kapitał, Faktoring
Enterprises, Capital, Factoring
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problematyka struktury kapitału w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w mikro, małych i średnich, jest niezwykle istotna poznawczo i wymaga szczegółowych badań. Struktura ta podlega kształtowaniu przez różne czynniki, a równocześnie proporcje kapitału własnego i obcego mają znaczenia dla gospodarki finansowej przedsiębiorstw i w konsekwencji wyznaczają ich pozycję w strukturze rynku oraz granice ekspansji gos podarczej całego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W związku z tym ekonomiści w wielu krajach zachodnich poświęcają wiele uwagi tej problematyce i projektują kierunki dalszych badań. Również w Polsce rysuje się potrzeba podjęcie szerszych badań w tym obszarze, nawiązujących zarówno do dorobku i głównych nurtów badań w krajach o dłuższej tradycji gospodarki rynkowej, jak i podjęcie próby zidentyfikowania nowych, specyficznych cech i czynników związanych z zaledwie dwudziestoletnim funkcjonowaniem transformowanej gospodarki, poszczególnych jej segmentów oraz społeczeństwa w nowym otoczeniu. Wyniki badań mogą być pomocne w formułowaniu kierunków polityki gospodarczej państwa, zwłaszcza w zakresie tworzenia i doskonalenia instrumentów i instytucji finansowych dla tych przedsiębiorstw, a więc elementów infrastruktury przedsiębiorczości.(fragment tekstu)

SME in order to achieve their goals have to posses a proper amount of capital. It can be gained from a variety of sources which influences the capital structure. The most important is the relationship between own and foreign capital. The factors influencing SMEs'capital structure are important basement for research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan, Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 20.
 2. J. Tuczko, Zrozumieć finanse firmy, Difin, Warszawa 2002, s. 211.
 3. M. Perlitz, Internationales Management, Stuttgart 2004, Ausg. 5, s. 502.
 4. S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan, op.cit., s. 533.
 5. W. Portisch, Finanzierung im Unternehmenscyklus, Oldenburg Verlag, München 2008, s. 57.
 6. S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan, op.cit., s. 565.
 7. J. Czekaj, R. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s.12.
 8. T. Łuczka, Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997, s. 40.
 9. J. Mugler, Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Vol. 2, Springer Verlag, Wien, New York 1999, s. 191.
 10. D. van der Wijst, Financial Structure in Small Business Theory, Tests, and Applications, Springer- Verlag, Berlin-Heidelberg 1989, s. 83.
 11. J.K. Galbraith, Market Structure and Stabilization Policy, "The Review of Economics, and Statistics" 1957, Vol. 39, No. 2, s. 124-133.
 12. T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań-Warszawa 2001, s. 81.
 13. B. Gregory, M. Rutherford, S. Oswald, L. Gardiner, An Empirical Investigation of the Growth Cycle Theory of Small Firm Financing, "Journal of Small Business Management" 2005, Vol. 43, Iss. 4, s. 382-392.
 14. C. Mac an Bhaird, B.M. Lucey, Determinants of the Capital Structure of SMEs: A Seemingly Unrelated Regression Approach, Working Paper Service 2007, October, s.1-21.
 15. H. Degryse, P. Gocij, P. Kappert, The Impact of Firm and Industry Characteristics on Small Firms'Capital Structure: Evidence from Dutch Panel Data, "European Banking Center Discussion Paper" 2009, No. 3, s.1-36.
 16. D. van der Wijst, op.cit., s. 95.
 17. S. Thornhill, G. Gellatly, A. Riding, Growth history knowledge intensity and capital structure in small firms, "Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance" 2004, January/February,Vol. 6 (1), s. 73-89.
 18. G.C. Hall, P.J. Hutchinson, N. Michaelas, Determinanst of the Capital Structures of European SMEs, "Journal of Finance & Accounting" 2004, Vol. 31, 5-6, s. 711-728.
 19. W. Portisch, op.cit., s. 59.
 20. T. Łuczka, Internet as the development factor of small and medium-sized enterprises in the conditions of internationalization and globalization, w: Creation of Social Capital, red. J. Przybysz, Publishing House of Poznań University of Technology, Poznań 2009, s. 141-156.
 21. G.C. Hall, P.J. Hutchinson, N. Michaelas, op.cit., s. 715.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu