BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okręglicka Małgorzata (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz źródła ich finansowania w 2011 roku
Investments of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland and Sources of Their Financing in 2011.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 200-210, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Inwestycje, Przedsiębiorstwo, Rozwój
Investment, Enterprises, Development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Efektywne inwestowanie to nie tylko podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorstwa, ale nawet jego codziennego funkcjonowania w warunkach silnej konkurencji. Dla całej gospodarki inwestycje przedsiębiorstw to z kolei jeden z elementów koniecznych do utrzymania korzystnej koniunktury gospodarczej. Działalność inwestycyjna, aby miała sens, musi być prowadzona w sposób racjonalny, kiedy nakłady i efekty inwestycji zostaną poprawnie wyodrębnione i oszacowane. Wymaga to dokonywania wielostronnej analizy, która uwzględnia zarówno rachunek efektywności finansowej, jak i ocenę opisową. "Potrzeba oceny opisowej wynika przede wszystkim z niemierzalności niektórych zjawisk związanych z przedsięwzięciem"1. Nieuwzględnienie tychże zjawisk w rachunku efektywności stanowi istotny element ryzyka inwestycyjnego. Wprawdzie "z inwestowaniem nieodłącznie wiąże się ponoszenie ryzyka; przyszłość jest niepewna, przeto przyszłe korzyści mogą wystąpić, ale nie muszą"2. Jednak ponoszenie nadmiernego ryzyka, wynikającego z braku umiejętności oceny efektywności wydaje się nieuzasadnione.(fragment tekstu)

Investments of enterprises, particularly small and medium-sized ones, determine not only the dynamics of their development, but also have a significant influence on the economic development of the whole country. Nowadays, investment activity of enterprises is limited, mainly as a result of unfavourable economic situation. Small and medium-sized enterprises carry out material investments, but at a small scale and the investments are financed mainly from own resources. It is not caused by lack of access to foreign capital, but results from reluctance to run up a debt in the situation of high economic uncertainty. The aim of this paper is to analyze selected aspects of investment activity of small and medium-sized enterprises in Poland in 2011. The conclusions are based on the results of the author's own research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ocena efektywności inwestycji, red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s.11.
 2. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 7.
 3. B. Mikołajczyk, T. Rynkowski, Wokół przedsiębiorczości i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, w: Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, red. B. Mikołajczyk, Difin, Warszawa 2006, s. 207.
 4. I. Hashi, B.A. Krasnigi, Enterpreneurship and SME groth: evidence from advanced and laggard transition economies, "International Journal of Enterpreneurial Behaviour & Research" 2011, Vol. 17, No. 5, s. 458.
 5. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2002, s. 20.
 6. A. Sosnowska, Czynniki kształtujące konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po roku 2004, w: Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Sosnowska, S. Łobejko, SGH, Warszawa 2008, s. 15.
 7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa 2010, s. 28, 40.
 8. Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku w świetle danych F-01/I-01, NBP, Warszawa 2011, s. 25-26.
 9. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na IV kw. 2011, NBP, Warszawa 2011, s. 21-22.
 10. Analiza zróżnicowania regionalnego aktywności inwestycyjnej sektora MSP ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010, s. 28.
 11. H. Towarnicka, Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Problemy badawcze, w: Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne, t. I, red. H. Henzel, AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 211-216.
 12. W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaht, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010, s. 62; M. Idzik, Wybrane problemy finansowania przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Tworzenie i zarządzanie, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 638, Szczecin 2011, s. 93 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu