BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Marcin (Urząd Miasta Poznań)
Tytuł
Alternatywna droga reintegracji długotrwale bezrobotnych
Alternative Way of Long-Term Unemployed Reintegration
Źródło
Polityka Społeczna, 2011, nr 10, s. 16-22, rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie długotrwałe, Aktywizacja bezrobotnych, Przeciwdziałanie bezrobociu, Rola państwa na rynku pracy
Long-term unemployment, Unemployed activation, Combat unemployment, States' role in labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnego programu reintegracji dla długotrwale bezrobotnych. Jednym z głównych założeń programu jest wyodrębnienie wśród osób długookresowo bezrobotnych kilku dużych grup, wśród których znalazłyby się osoby charakteryzujące się określonymi podobieństwami. Działania byłyby dobierane pod kątem specyfiki konkretnych grup. Kolejnym elementem jest sieć lokalnych instytucji monitorujących i wspierających osoby bezrobotne. Ponadto artykuł porusza kwestie związane z możliwościami walidacji przedstawianego programu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the modern programme of Long-Term Unemployed reintegration. One of key assumptions of this programme is to separate the stock of LTU into several groups characterised with specific likenesses. Reintegration methods would be individual - depending on the group type/identity. Antother component of described programme is the network of local institutions which support and monitor LTU. Furthermore, the article raises issues connected with validation of ALMP.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnow S.В., Gubits B.D. (2003), Review of Recent Pilot, Demonstration, Research, and Evaluation. Initiatives to Assist in the Implementation of Programs under the Workforce Investment Act, Johns Hopkins University.
 2. Bauman Z. (2003), Życie na przemiał, Warszawa.
 3. Budd A., Levine P., Smith P. (1998), Unemployment, Vacancies and Long-Term Unemployment, "The Economic Journal" nr 98(12), s. 1071-1091.
 4. Bukowski M., Kowal P., Zawistowski J. (2005), Struktura i poziom wydatków i dochodów Sektora Finansów Publicznych a sytuacja na rynku pracy, Warszawa: NBP.
 5. Breuning R., Cobb-Clark D.A., Dunlop Y., Terril M. (2002), Assisting the Long-Term Unemployed: Result from a Randomized Trial, Australian National University.
 6. Card D., Kluve J., Weber A. (2009), Active Labor Market Policy Evaluations: A Meta-Analysis, Bonn.
 7. Frieske K.W. (2010), Zamienię porsche na gorsze. O biedzie wykluczeniu i społecznej reintegracji, "Polityka Społeczna" nr 10, s. 1-5.
 8. Golinowska S., Wilkin J. i in., red. (2009), Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie, Warszawa: IPiSS.
 9. Kabaj M. (2000), Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, Warszawawa: IPiSS.
 10. Kabaj M. (2001), Badanie bezrobocia długotrwałego, Warszawa: IPiSS.
 11. Kirkpatrick D. (2006), Evaluating training programms: The Four Levels, San Francisco.
 12. Kryńska E., Wiśniewski Z. (2007), Trzynaście tez w sprawie reformy na rynku pracy w Polsce, "Polityka Społeczna" nr 9, s. 1-5.
 13. Kryńska E., red. (2009), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Warszawa: M Pi PS.
 14. Machin S., Manning A. (1998), The Causes and Consequences of Long-Term Unemployment in Europe, London.
 15. McLaughlin E. ed. (1992), Understanding unemployment New perspective on labor market policy, London.
 16. Meager N., Evans C. (1997), The evaluation of active labour market measures for the long-term unemployed, ILO: Geneva.
 17. Meager N., Metealf H. (1988), Employers Recruitment Practices and the Long-Term Unemployed, "Personnel Review" nr 17(5), s. 12-18.
 18. MPiPS (2010), Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za styczeń-czerwiec 2010, Warszawa.
 19. North D. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.
 20. OECD Employment Oulook (1993), Active Labour Market Policies: Assesing Macroeconomic and Microeconomic effects.
 21. Petrongolo В., Pissarides Ch. (2000), Looking Into the Black Box: A Survey of the Matching Function, London.
 22. Pierre G. (1999), A framework for active labour market policy evaluation, Employment and training papers 49.
 23. Pilch T., Lepalczyk I., red. (2003), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa.
 24. Pissarides Ch., Mortensen D. (1999), New Developments In Models Of Search in The Labour Market, London.
 25. Rogerson R., Shimer R., Wright R. (2005), Search-Theoretic Models of the Labor Market: A Survey, "Journal of Economic Literature" nr. XLIII, s. 959-988.
 26. Schmid G., O'Reilly J., Shomann K., red. (1996), International Handbook of Labor Market Policy and Evaluation, Cambridge.
 27. Williamson O. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Warszawa.
 28. Williamson О. (1981), The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach, "The American Journal of Sociology", The University of Chicago Press, nr 87(3), s. 548-577.
 29. Winter-Ebmer R. (1991), Some Micro Evidence on Unemployment Persistence, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Department of Economics, University of Oxford, nr 53(1), s. 27-43.
 30. Wojdyło-Preisner M. (2008), Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałanie bezrobociu długookresowemu, Toruń.
 31. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&i- nit=1&language=en&pcode=tsdsc330&plugin=0 [dostęp 20.06.2011].
 32. http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/450335,w_2011_r_ mniej_dotacji_dla_bezrobotnych.html [dostęp 20.06.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu