BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosa Anna (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wykorzystanie środków z pomocy publicznej przez msp w Polsce w latach 2001-2010
Use of Public Aid by Small and Medium Enterprises in Poland in Years 2001-2010.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 223-233, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo, Region
Subsidies granted to enteprises, Enterprises, Region
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie stopnia wykorzystania pomocy publicznej w latach 2001-2010 przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce. Na podstawie analizy danych sformułowano następujące wnioski: - wzrastała wartość nominalna udzielonej pomocy publicznej w latach 2001-2010, - struktura pomocy publicznej z roku 2004 jest najbardziej zbliżona do optymalnej struktury pomocy przyjętej przez Strategię Lizbońską, - stopniowo malało wsparcie w ramach pomocy horyzontalnej, przy jednoczesnym wzroście udziału pomocy regionalnej (wzrost ten wynikał między innymi z powodu rosnącej wartości zwolnień podatkowych, z których korzystali przedsiębiorcy działający na terenie specjalnych stref ekonomicznych), - wśród form pomocy dominowały te, które zaliczone są do grupy A (dotacje oraz zwolnienia podatkowe i funduszowe); kolejną, częściej stosowaną formą pomocy było tzw. miękkie kredytowanie (grupa C), natomiast pozostałe formy odgrywały mniejszą rolę (z wyjątkiem poręczeń (grupa D1) w latach 2001 i 2002), - analizując wielkość udzielonej pomocy ze względu na rodzaj beneficjenta, należy stwierdzić, że grupą beneficjentów, która wykorzystuje ponad połowę środków z pomocy publicznej, są duże przedsiębiorstwa. Z dokumentu Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007-2013 przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki wynika, że do 2013 roku rząd wesprze rozwój małych i średnich przedsiębiorstw kwotą blisko 1,2 mld zł, z czego prawie 41% tej kwoty przeznaczone zostanie na nowe inwestycje i tworzenie miejsc pracy w regionach, natomiast 43% zostanie udzielone firmom (m.in. na badania i rozwój, szkolenia oraz inwestycje w ochronę środowiska).(fragment tekstu)

The aim of article is to discuss issues related to public aid offered to micro, small and medium sized enterprises in Poland. The value of public aid (including the size of the beneficiary) and the share value in 2001-2010 GDP has been presented in the paper. The paper also attempts to show different kinds of public aid taking into account its instruments and kinds. The analysis was based on data from the Reports of state aid granted to entrepreneurs in Poland in 2001-2010 developed by the Office of Competition and Consumer Protection.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Skowronek-Mielczarek, Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, "Opracowania i monografie" nr 499, Warszawa 2002, s. 34.
  2. B. Filipiak, Wpływ pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw na wzrost ich konkurencyjności, w: Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, red. B. Mikołajczyk, Difin, Warszawa 2006, s. 97.
  3. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/47, 30.03.2010.
  4. B. Walczak, Instrumenty pomocy publicznej dla MŚP, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 638, Szczecin 2011, s.250.
  5. Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 2008, s. 7.
  6. Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa maj 2008, s. 9.
  7. W. Afryka, A. Chmielewski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Mazowiecka, Wydawnictwo M.M., Pruszków 2005, s. 204.
  8. Raport o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku, UOKiK, Warszawa 2011, s. 7.
  9. Raport o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w 2004 roku, UOKiK, Warszawa 2005, s. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu