BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łoś Agnieszka (Politechnika Opolska)
Tytuł
Turystyka zdrowotna - jej formy i motywy. Czynniki rozwoju turystyki medycznej w Polsce
Health Tourism - its Forms and Themes. Factors for the Development of Medical Tourism in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 569-578
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Turystyka zdrowotna, Turystyka
Health tourism, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka medyczna (jedna z form turystyki zdrowotnej) jest szybko rozwijającym się globalnym sektorem rynku, w którym pacjenci podróżują do sąsiednich krajów w celu otrzymania pomocy medycznej w ramach światowego trendu łączenia leczenia z wypoczynkiem. Coraz więcej ludzi wybiera wyjazdy, które umożliwią im wspaniały relaks połączony z perspektywą zabiegów zdrowotnych i tych, poprawiających urodę. Zgodnie z danymi Medi-Tour rynek turystyki zdrowotnej w Polsce jest obecnie warty ok. 800 mln złotych, podczas gdy w skali międzynarodowej pod koniec 2010 roku osiągnął wartość 78.5 mld dol. Dane opracowane przez Grail Research, LLC podają, że jego wartość w 2012 roku ma wzrosnąć do 100 mld dol.(fragment tekstu)

Medical tourism is a rapidly growing global market sector in which patients travel to neighboring countries in order to receive medical care as part of global trend of combining treatment with relaxation. Article defines the concept of health, health tourism and medical tourism. It organizes concepts associated with this area of interests. Speci-fies the factors of development of medical tourism in Poland (socio-psychological, economic and supply factors) and evaluates their potential.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Dolan, J.A. Olsen, Dystrybucja usług medycznych, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2008, s. 23-25.
 2. Zdrowie dla wszystkich w 2000 r., Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, 2000 r
 3. V. Korporowicz, Zdrowie i jego promocja. Kształtowanie przyszłości, SGH, Warszawa 2005, s. 13-14.
 4. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 37.
 5. M. Tabacchi, Sustaining tourism by managing health and sanitation conditions, Inter-American Travel Congress, San Jose 1997,
 6. I. Łęcka, Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej, Prace i Studia Geograficzne, Warszawa 2003, Tom 32, s. 173
 7. A. Jagusiewicz, Funkcje turystyczne uzdrowisk polskich, Instytut Turystyki, Warszawa 2001, s. 10;
 8. Z. Szamborski: Turystyka zdrowotna uzdrowiskowa, jako istotny element odnowy sił człowieka, Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki nr 6, Warszawa 1978, s. 58;
 9. E. Wysocka: Turystyka uzdrowiskowa, "Rocznik Dydaktyczny" 1996; Z. Krasiński, Kondycja turystyki uzdrowiskowej w Polsce a reformy społeczne w 1999,
 10. Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku, AE, Poznań 1999, s. 93
 11. A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, AE, Wrocław 2001, s. 48;
 12. M. Mika, D. Ptaszycka-Jackowska, Formy turystyki zdrowotnej,
 13. Turystyka, red. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 279.
 14. J.N. Goodrich, Health Tourism: A New Positioning for Tourist Destinations, "Jour-nal of International Consumer Marketing" 1994, Vol. 6, No 3-4, s. 227-238;
 15. E. Spivack, Health spa development in the USA: A burgeoning component of sport tourism, "Journal of Vacation Marketing" 1998, Vol. 4, No 1, s. 65-77.
 16. A.P. Lubowiecki-Vikuk, Demograficzne tendencje i ich wpływ na rozwój turystyki i rekreacji w regionie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu nr 19, Poznań 2010, s. 93-104.
 17. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, WSHiP, Warszawa 1998, s. 61-76.
 18. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Turystyki i Sportu, Dokument Rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r.
 19. H. Browińska, Chcą się leczyć w Polsce: turystyka zdrowotna, "Aktualności Turystyczne" 2007, nr 3, s. 24;
 20. E. Dubois, Nad Wisłą taniej nawet bez refundacji: turystyka zdrowotna, "Aktualności Turystyczne" 2007, nr 3, s. 25-26.
 21. Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2005-2010, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2011
 22. Rynek usług medycznych 2011, "Med-info" 2011, nr 7; Rynek Usług Medycznych - Kierunki Rozwoju, Medicalnet&Med-info, 2010.
 23. M. Prochorowicz, Turystyka medyczna nową perspektywą dla polskich placówek służby zdrowia,
 24. Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, red. R. Grzywacz, Rzeszów 2008, s. 133-138.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu