BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cudny Waldemar (Uniwersytet Łódzki Filia w Tomaszowie Mazowieckim), Rouba Rafał (Uniwersytet Łódzki Filia w Tomaszowie Mazowieckim)
Tytuł
Festiwale muzyczne jako element funkcji kulturalno-rozrywkowej Łodzi
Music Festivals as an Element of Cultural - Entertainment Function of Łódź
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 593-605, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Kultura, Marketing wydarzeń, Badania zdarzeń
Culture, Event marketing, Event studies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pierwsze badania nad festiwalami podejmowane były już w XIX wieku i w pierwszej połowie wieku XX. Wówczas analizy te prowadzone były przede wszystkim przez kulturoznawców i socjologów. Po II wojnie światowej kontynuowano ten wątek badawczy i dopiero w latach 80. XX wieku pojawił się nowy kierunek badań, czyli tzw. event studies. Opublikowano wtedy pierwsze bardziej współczesne opracowania dotyczące różnego rodzaju imprez, czyli tzw. events. W ramach event studies analizie poddawane są m.in. festiwale traktowane jako jeden z rodzajów imprez. Badania nad festiwalami w ramach tego kierunku prowadzone są w trzech głównych nurtach: pierwszy z nich obejmuje analizę socjologiczną i odnosi się przede wszystkim do widzów festiwali, drugi nurt badawczy obejmuje analizę ekonomiczną, tj. skutki rozwoju festiwali dla gospodarki miast i regionów, a trzeci dotyczy zarządzania festiwalami. W niniejszym artykule przedstawione zostało zagadnienie roli, jaką odgrywają główne łódzkie festiwale muzyczne w kształtowaniu funkcji kulturalno-rozrywkowej miasta(fragment tekstu)

The article main aim was to characterize selected musical events and evaluate their role in shaping the contemporary cultural and entertainment functions of Lodz. It should be emphasized that festivals described in the article are an important element of cultural - entertainment functions of Łódź. They are offering cultural product addressed to the inhabitants and tourists. It gives them possibility to spend free time in an interest-ing way, some of the festivals also attract audiences and artists outside of Lodz. There-fore, these festivals can also be treated as one of the urban tourism products. But the importance of described music festivals should not be overestimate. Greater signific-ance have the large, distinctive festivals but the importance of small, local festivals for tourism development in this case is rather small(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Ritchie, Assesing the impact of hallmark events: Conceptual and research issues, "Journal of Travel Research" 1984, nr 23(1), s. 2-11;
 2. D. Getz, Special events defining the product, "Tourism Management" 1989, nr 10(2), s. 125-137;
 3. D. Getz, Festivals, special events, and tourism, Van Nostrand Reinhold, New York 1991;
 4. M. Hall, The definition and analysis of hall-mark tourist events, "Geojournal" 1989, nr 19(3), s. 263-268;
 5. J.J. Goldblatt, Special events: the art and science of celebration, Van Nostrand Reinhold, New York 1990.
 6. D. Getz, Event tourism: Definition, evolution, and research, "Tourism Management" 2008, nr 29 (3), s. 403-428.
 7. E. Szafrańska, T. Napierała, Kina i teatry jako element oferty kulturalnej a zagospodarowanie czasu wolnego, "Turyzm" 2007, nr 17(1-2), s. 109-125
 8. (A.M. Von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium w Gnieźnie, Gniezno 2008;
 9. A. Kowalczyk, Współczesna turystyka kulturowa - między tradycją a nowoczesnością,
 10. Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, red A. Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2008
 11. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 12. W. Cudny, B. Gosik, R. Rouba, Festiwal Kultury Chrześcijańskiej w Łodzi jako przykład produktu turystycznego - wydarzenie, Ekonomiczne Problemy Usług nr 66, s. 89-100.
 13. A. Falassi, Festival: Definition and morphology,
 14. Time out of time, Albuquerque, red. A. Falassi, University of New Mexico Press, New Mexico 1987, s. 2.
 15. P. Ratkowska, O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze, "Turystyka Kulturowa" 2010, nr 4-6, s. 109-129,
 16. www.turystykakulturowa.org, 12.09.2011 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 71.
 17. R. Janiskee, South Carolina's Harvest Festivals: Rural Delights for Day Tripping Urba-nites, "Journal of Cultural Geography" 1980, nr 1(1), s. 96-104.
 18. B. Frey, The economics of music festivals, "Journal of Cultural Economics"1994, nr. 18, s. 29-39
 19. A. Stanisławska, Imprezy kulturalne jako element identyfikacji turystycznej Łodzi,
 20. Kultura i Turystyka, razem czy oddzielnie?, red. A. Stasiak, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2007
 21. P. Long, R. Perdue, The economic impact of rural festivals and special events, assessing the spatial distribution of expenditures, "Journal of Travel Research" 1990, nr 29, s. 10-14.
 22. B. McKarcher, W.S. Mei, T.S.M. Tse, Are short duration cultural festivals tourist attractions?, "Journal of Sustainable Tourism" 2006, nr 14(1), s. 55-66.
 23. S. Boo, J.A. Busser, Impact analysis of a tourism festival on tourists destination images, "Event Management" 2006, nr 9(4), s. 223-237.
 24. G. Visser, Let's be festive: exploratory notes on festival tourism in South Africa, "Urban Forum" 2005, nr 16 (2-3), s. 155-175.
 25. J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Łódź u progu XXI w., "Studia Miejskie" 2011, nr 4, s. 131-138;
 26. W. Cudny, Model przemian miasta postsocjalistycznego - przykład Łodzi, "Studia Miejskie" 2011, nr 4, s. 153-160.
 27. P. Cuka, W. Cudny, Rozwój funkcji kulturalno-rozrywkowej Łodzi w okresie transformacji,
 28. XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Tom 1. Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, red. I. Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 29. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa 2010, s. 107-110.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu