BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jęczmyk Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Piotrowska Aneta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Oferta wybranych skansenów w opinii zwiedzających
Selected Open-Air Museums Offer in the Opinion of Visitors
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 607-618, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Turystyka, Marketing turystyczny
Tourism, Tourism marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W marketingu atrakcji turystycznych, a takimi niewątpliwie są skanseny, zarządzający nimi powinni nieustanie troszczyć się o przyciągnięcie i zadowolenie gości; ważne jest zrozumienie ich motywacji1. Wraz z rozwojem turystyki rośnie liczba podmiotów działających na tym rynku, jak również liczba oferowanych przez nich produktów. Wobec bogactwa ofert konsumenci stają przed podejmowaniem niełatwych decyzji rynkowych2. Ludzie zdają się toczyć walkę z dwiema przeciwstawnymi siłami motywacyjnymi. Dzień wolny od pracy może być przez nich postrzegany jako ucieczka od rutyny, stresu, poszukiwanie spokoju bądź też kojarzony z poszukiwaniem niespodzianki, przygody. Badania nad motywacjami w turystyce wskazują, że jest wiele rodzajów motywacji, począwszy od potrzeby oderwania się od nudnej codzienności, a skończywszy na poszukiwaniu sensu życia(fragment tekstu)

The marketing organizers in open-air museums should continually attract visitors. It is important to understand the visitors One of the motives of tourism is to travel from the place of permanent residence to the place of cultural attractions, in order to broaden knowledge, to gain new experiences and to satisfy cognitive needs. One of such places are open-air museums, which play a very important role in protecting the heritage of folk culture and they are also one of the tourist attractions in the area. The aim of the article is to determine whether the offer of selected open-air museums in the Wielkopolska province satisfied tourists‟ expectations. The visitors of open-air museums not only benefit from these tourist attraction of-fers, but they are also consumers of various products in this area. The visitors willingly use other attractions after exploring the museum. In this way the tourist village offer is enriched(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Richards, Marketing atrakcji turystycznych. Jak zwiększyć frekwencje i dochody, Pol-ska Organizacja Turystyczna, Warszawa 1992, s. 5.
  2. J. Berbeka, A. Niemczyk, M. Makówka, Badanie rynkowych zachowań konsumentów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 2004, s. 7.
  3. T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2008, s. 25
  4. A. Kowalczyk, Współczesna turystyka kulturowa,
  5. Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Geografia Turyzmu tom 1, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2008, s. 36-49.
  6. E. Zacharyasz, Kształtowanie się idei skansenowskiej i powstanie pierwszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie,
  7. Konferencja naukowo-dydaktyczna. Rola edukacji regionalnej w kształtowaniu postaw patriotycznych, Muzeum Miejskie Siemianowicach Śląskich, 2007, s. 42-46.
  8. J.P. Piotrowski, W. Idziak, Kultura bogactwem turystyki wiejskiej, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa, 1997, s. 49.
  9. A. Pelczyk, Wielkopolski Park Etnograficzny miedzy tradycyjną wsią a teoria i praktyką skansenologiczną, Biblioteka Studiów Lednickich Tom XI, Poznań, 2002, s. 95.
  10. A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2006, s. 293.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu