BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krukowska Renata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Kula Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Skowronek Ewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Tucki Andrzej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Znaczenie muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie w rozwoju ruchu turystyki kulturowej Mazowsza
The Importance of Jan Kochanowski Museum for the Cultural Tourism Development in Mazovia
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 619-631, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Turystyka, Turystyka kulturowa, Ruch turystyczny
Tourism, Cultural tourism, Tourist movement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kultura i turystyka są ze sobą powiązane od początków istnienia człowieka oraz jego wędrówki po świecie1. Według UNWTO kultura jest "siłą napędową turystyki". Turystyka i kultura mogą funkcjonować oddzielnie, jednak razem są w stanie stworzyć atrakcyjną i wartościową ofertę spędzenia czasu wolnego. Turystyka kulturowa jest jednym z trendów turystycznych XXI wieku. Podejmują ją turyści dociekliwi, którzy przygotowują się do podróży oraz lubią podążać nowymi szlakami, aby poznawać dziedzictwo kulturowe, które jest całością dorobku kulturowego. Jednym z kluczowych elementów dziedzic-twa kulturowego są zabytki, w tym zabytki ruchome, które dla lepszego poznania i obcowania z nimi udostępniane są głównie w różnego rodzaju placówkach muzealnych. Muzea pełnią ważną rolę w poznawaniu danego regionu, jego znaczenia oraz historii. Szczególną uwagę należy zwrócić na muzea położone na obszarach wiejskich, bardzo często oddalonych od głównych ośrodków czy centrów krajoznawczych(fragment tekstu)

The cultural tourism, including museum tourism, is one of the tourism trends in XXI c. Museums have a special importance in exploring the region and learning of it‟s history. The article presents analysis of tourist traffic in Jan Kochanowski Museum in Czarnolas in the years 2006-2010. The biggest annual attendance in this museum was in 2009 - over 35 thousands, the smallest one in 2010 - about 27,5 thousand visitors. About 60% of visitors there were organised groups (in 2006 and 2007); in 2009 it decreased till 53%. Analysis of seasonality of tourist traffic shows that the peak seasons at Museum are May and October. Conducted studies showedthat most of all groups are residents of Masovian, Lublin, Łódź, and Wielkopolska Voivodeships. The study revealed signifficant relatonship between visitors at musem and it‟s influence on tourist attractiveness of the village and the region(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Buczkowska, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF, Poznań 2008, s. 10.
 2. M. Rodacka, Ruch turystyczny w muzeach biograficznych w Polsce i ich znajomość wśród społeczeństwa, "Turyzm" 2002, nr 12/1, s. 52
 3. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002, s. 111.
 4. A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny - miejsce, "Turyzm" 2003, nr 13/1, s. 56.
 5. I. Janowski, Muzeum jako produkt turystyczny i obiekt dydaktyczny,
 6. Kultura i turystyka razem, czy oddzielnie?, red. A. Stasiak, WSTiH w Łodzi, Łódź 2007, s. 135-136.
 7. D. Milewski, Popyt turystyczny,
 8. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 97.
 9. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (DzU z 1997 r. nr 5, poz. 24 z późn. zmianami)
 10. A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy. Wyd. KulTour, Poznań 2010, s. 26-47;
 11. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2010, s. 65-72.
 12. M. Marczak, Rodzaje turystyki,
 13. Podstawy turystyki, red. A. Szwichtenberg, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000, s. 47.
 14. R. Butler, Literary tourism,
 15. Encyklopedia of tourism, red. J. Jafari, Londyn 2000, s. 360.
 16. P. Zmyślony, Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego, "Problemy Turystyki" 2001, XXIV, nr 1-2, s. 22-23.
 17. T. Palacz, Człek Boże igrzysko. Jan Kochanowski w Radomskiem, Stowarzyszenie Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego "Renesans", Radom 1998, s. 8.
 18. M. i J. Półturzyccy, Ślady i pamiątki Jana Kochanowskiego, Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna 2003, s. 46.
 19. M. Jaskot, Obchody 475 rocznicy urodzin Jana Kochanowskiego, "Głos Ziemi Zwoleńskiej" 2006, nr 41, s. 3-4.
 20. Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl, 9.01.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu