BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopeć Krzysztof (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Szczególne elementy popytu na usługi turystyki konferencyjnej
Particular Elements of Demand for Conference Tourism Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 671-679, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Turystyka, Konferencje, Popyt, Usługi, Usługi turystyczne
Tourism, Conferences, Demand, Services, Tourism services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Popyt na usługi turystyki konferencyjnej posiada pewne cechy odróżniające go od popytu na usługi turystyki wypoczynkowej, równocześnie wykazuje on cechy uzupełniania popytu na usługi turystyki wypoczynkowej - jest więc wobec niego w znacznym stopniu komplementarny. A przecież dostarczyciela-mi usług turystyki konferencyjnej i usług turystyki wypoczynkowej są w znacznej mierze te same przedsiębiorstwa. W efekcie obserwuje się dużą aktywność na rynku usług turystyki konferencyjnej nie tylko wśród zarządców hoteli czy pensjonatów, ale też przewoźników, restauratorów, organizatorów wypoczynku i wielu innych. Chcą oni nie tylko zwiększyć swoje obroty, ale także poprawić efektywność swojej działalności. Świadczenie usług turystyki wypoczynkowej jest w dużym stopniu narażone na negatywne skutki sezonowości, a rozszerzenie prowadzonej działalności o świadczenie usług konferencyjnych może je w znaczący sposób zniwelować(fragment tekstu)

The demand for conference tourism services demonstrates specific features. Though demand itself is defined as inextricably linked with pricing, the reaction of this market to price fluctuations may be deemed as atypical. The Veblen effect, manifested by the demand volume and growing prices for the product, may be a sign of the above. On the other hand, the demand for conference tourism services also shows a substitution trait that involves purchasing, according to individual financial capacity, more and less expensive fundamental products. Restitution demand is common practice in the case of conference tourism services (repeated demand), and involves regular purchase (e.g. annually) of an identical conference package by a given company. Conference tourism services also feature joint demand, which involves complementary services apart from the core services. The demand for tourist services depends on the weather conditions related to the time of the year. Conference tourism does not depend to a significant extent on these conditions. Nevertheless, the common feature of the demand for conference tourism services and holiday tourism services is their seasonal nature. The demand for confe-rence tourism services grows in periods of dropping interest for holiday tourist services and vice versa - with growing demand for holiday tourism services the demand for conference tourism services falls. Consequently the demand for conference tourism services mitigates the seasonal nature of holiday tourist services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Ch. Holloway, Ch. Robinson, Marketing w turystyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997
 2. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
 3. M. Jedlińska, U. Szubert-Zarzeczny, Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992;
 4. A. Kornak, M. Montygierd-Łoyba, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 1985
 5. K. Mlynkova, Funkcja gospodarcza turystyki kongresowej, "Rynek Turystyczny" 2000, nr 21 (158), s. 23-24.
 6. K. Kopeć, Operation and perspectives for the development of conference service provid-ers in the TriCity,
 7. The border zone tourism in chosen post-socialist countries, seria Coastal Regions 7, red. T. Palmowski, A. Ilieş, Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia-Pelplin 2004, s. 55-64.
 8. K. Celuch, Charakterystyka rynku spotkań i wydarzeń biznesowych w Warszawie w 2008 roku - próba analizy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, s. 603-615;
 9. K. Celuch, Badanie wielkości rynku spotkań i wydarzeń biznesowych w 2009 roku w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 15, s. 21-33).
 10. R. Davidson, Business Travel, Longman, London 1996.
 11. Ł. Arendt, J. Kowalski, Popyt na usługi turystyczne w okresie transformacji, "Wiadomości Statystyczne" 2002, nr 7, s. 85-93.
 12. A. Panasiuk, Współczesne problemy światowego popytu turystycznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 60, Szczecin 2010, s. 213-224a
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu