BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śniadek Joanna (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu), Hołderna-Mielcarek Bernadeta (Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu)
Tytuł
Mega-eventy sportowe jako czynnik kreowania popytu turystycznego
Sport Mega-Events as the Factors Stimulating Tourist Demand
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 693-710, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Marketing wydarzeń, Impreza sportowa, Sport, Popyt turystyczny
Event marketing, Sport events, Sport, Tourist demand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie mega-eventów sportowych jako czynnika kreowania popytu turystycznego. Współczesne uwarunkowania rozwoju sportu i turystyki, a także różnorodne relacje pomiędzy organizacją wielkich wydarzeń sportowych takich, jak: igrzyska olimpijskie, światowe i europejskie mistrzostwa sportowe, międzynarodowe zawody i turnieje sportowe, a popytem turystycznym skłaniają do podjęcia rozważań w dwóch obszarach: mega-eventy sportowe jako produkt a popyt turystyczny oraz mega-eventy sportowe jako instrument komunikacji marketingowej. Bezpośrednią przesłankę rozważań podjętych w artykule stanowi wybór Poznania jak miasta goszczącego roz-grywki UEFA EURO 2012 i rozpoznanie potencjalnego popytu na usługi hote-larskie związanego z tym mega wydarzeniem sportowym(fragment tekstu)

Contemporary determinants of the development of sport and tourism and various relations between organisation of the biggest megaevents and tourist demand requires analysis at least in two fields: 1. mega-events as major component of tourist product and tremendous generator of tourist demand, 2. mega-events as an instrument of marketing communication. The aim of this paper is to present the sport mega-events as a factor of tourist demand. In the example of Poznań the authors present methods used by them to evaluate the demand for accommodation during UEFA EURO 2012.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gabler Wirtschaftslexsikon, www.wirtschaftslexikon.gabler.de, 25.10.2011
 2. H H. Hiller, Mega-events and urban social transformation,
 3. The impact of mega events, red. C. Perrson, T. Andersen and B. Salberg, vol.1, nr 1, Midsweden University, Ostersund 1998,
 4. Mega Sports Events - Can we, will we, should we go for such events in Copenhagen?, TCM Working Paper No. 5, November 2006, Center for Tourism and Culture Management,
 5. www.openarchive.cbs.dk, 5.11.2011.
 6. B.S.R., Richie, Tuning 16 days into 16 years through Olimpic Legacy, "Event Manage-ment" 2001, nr 6,
 7. Wpływ mega-eventów na gospodarkę analizowany jest m.in. przez takich autorów, jak: H. Preuss, V. Andreff, S. Szymanski, B. Humphreys, J. Crompton, B. Houlihan, V. Matheson, R. Baade, C. Gratton, S. Essex, B. Chalkley;
 8. H. Preuss, H. Siller, A. Zehrer, N. Schüt-te, M. Stickdorn, Wirtschaftliche Wirkungen und Besucherzufriedenheit mit der UEFA EURO 2008.
 9. Eine empirische Analyse für Österreich, Gabler Verlag, Wiesbaden 2010;
 10. H. Preuss, The Impact and Evaluation of Major Sporting Events, Routledge, Oxfordshire 2008;
 11. H. Preuss, C. Alfs, Signaling through the 2008 Beijing Olympics - Using Mega Sport Events to Change the Perception and Image of the Host, "European Sports Management Quarterly" 2011, nr 11(1), s. 55-71;
 12. H. Preuss, C. Alfs, "Rebranding" Südafrika?,
 13. Afrika am Ball: Fußball - Entwick-lung, Integration und Identität, Konrad Adenauer Stiftung, Berlin 2010, s. 21-27.
 14. The quest for the cup: assessing the econo-mic impact of the World Cup, "Regional Studies" 2004, Vol. 38, s. 343-354
 15. A. Sznajder, Marketing sportu, PWE, Warszawa, 2008, s. 26-27.
 16. M. Mickiewicz, Sport w dyplomacji publicznej,
 17. Sport w stosunkach międzynarodowych, red. A. Polus, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 159.
 18. http://www.bka.gv.at, 4.11.2005
 19. H. Preuss, Aspects of Olympic Games Tourism, www.sete.gr, 20.10.2011;
 20. J.G. Owen, Es-timating the Cost and Benefit of Hosting Olympic Games: What Can Beijing Expect from Its 2008 Games?,
 21. "The Industrial Geographer" 2005, Volume 3, Issue 1;
 22. S.P. French, M.E. Disher, Atlanta and the Olympics: A One-Year Retrospective, "Journal of the American Planning Asso-ciation" 1997, nr 63, s. 379-392
 23. H. Preuss, Aspects of Olympic Games Tourism, www.sete.gr, 20.10.2011;
 24. S. Bosiacki, J. Śniadek, B. Hołderna-Mielcarek, K. Majchrzak, Strategia rozwoju rynku turystycznego Poznania do 2030 roku, seria: Monografie AWF w Poznaniu nr 409, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2011
 25. K. Bartoszewicz, W. Łopaciński, Prognozy wyjazdów z poszczególnych krajów i przyjazdów do Polski w latach 2006-2009 oraz prognoza globalna przyjazdów do Polski do 2013 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu